Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 025/2023 Budowa oświetlenia ulic w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

Deadlines:
Published : 25-05-2023 08:23:00
Placing offers : 15-06-2023 10:00:00
Offers opening : 15-06-2023 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. SWZ z załącznikami.7z 7z 9820.97 2023-05-25 08:23:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2023BZP 0023182901.pdf pdf 177.04 2023-05-25 08:23:00 Proceeding
2. Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.06.2023.docx docx 144.68 2023-06-15 11:17:54 Public message
Zawiadomienie o uniewaznieniu części 2 postepowania 15.06.2023.docx docx 142.73 2023-06-15 13:46:51 Public message
025_2023 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3, 26.06.23r..pdf pdf 64.2 2023-06-26 12:29:27 Public message
025_2023 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych z dnia 30.06.2023.docx docx 143.76 2023-06-30 10:07:14 Public message
025_2023 Informacja z otwarcia ofert dodatkowtch dn. 30.06.2023r..pdf pdf 52.42 2023-06-30 10:07:14 Public message
025_2023 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.07.2023r..docx docx 144.14 2023-07-12 09:34:57 Public message
[2] PZT - IE Os Rzemiesln 20_05_2017.dwg dwg 367.15 2023-05-31 09:19:20 Public message
025_ZMIANA Nr 1 treści SWZ_15-05-2023(1) — kopia.docx docx 57.03 2023-05-31 09:19:20 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.05.2023.pdf pdf 36.79 2023-05-31 09:19:20 Public message
Opis_ośw_Os Rzemieslnicze.doc doc 86 2023-05-31 09:19:20 Public message

Announcements

2023-07-12 09:34 Edyta Radzieja Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

025_2023 Informacja [...].docx

2023-06-30 10:07 Edyta Radzieja Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje z otwarcia ofert dodatkowych

025_2023 Informacja [...].docx

025_2023 Informacja [...].pdf

2023-06-26 12:29 Edyta Radzieja Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania dla części 3

025_2023 Informacja [...].pdf

2023-06-15 13:46 Edyta Radzieja Zamawiający zgodnie z art. 260 uPzp zawiadamia o unieważnieniu Części 2 postępowania

Zawiadomienie o unie [...].docx

2023-06-15 11:17 Edyta Radzieja Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje z otwarcia ofert

2. Informacja z otwa [...].docx

2023-06-15 10:19 Edyta Radzieja Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 1 482 000,00 PLN, w tym:
dla Części 1 kwotę brutto: 497 000,00 PLN,
dla Części 2 kwotę brutto: 747 000,00 PLN
dla Części 3 kwotę brutto: 238 000,00 PLN

2023-05-31 09:19 Edyta Radzieja W dniu 31.05.2023r. Zamawiający udostępnia Zmianę Nr 1 treści SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[2] PZT - IE Os Rzem [...].dwg

025_ZMIANA Nr 1 treś [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Opis_ośw_Os Rzemiesl [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 698