Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PG/351-47/2023 TP/U/S Usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń świadomościowych (jednodniowych i dwudniowych) dotyczących Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych, realizowana w ramach projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki.

Deadlines:
Published : 16-05-2023 21:37:00
Placing offers : 25-05-2023 10:00:00
Offers opening : 25-05-2023 10:05:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08db562e-f788-eb67-409f-b2000f0a69b7.pdf pdf 148.77 2023-05-16 21:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 257.92 2023-05-16 21:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór Umowy_szkolenia_cz 1.pdf pdf 418.12 2023-05-16 21:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór Umowy_szkolenia_cz 2.pdf pdf 420.82 2023-05-16 21:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy.DOCX DOCX 29.14 2023-05-16 21:37:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 22.69 2023-05-16 21:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 36.94 2023-05-16 21:37:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 33.07 2023-05-16 21:37:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie wykazanie usług.docx docx 28.81 2023-05-16 21:37:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.31 2023-05-23 09:51:25 Proceeding
23-05-2023 SWZ-351-47-2023.pdf pdf 1160.51 2023-05-23 10:29:55 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy NOWY.docx docx 202.43 2023-05-24 08:04:46 Criterion
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-47-2023.pdf pdf 589.73 2023-06-14 14:39:01 Public message
Opowiedz na pytanie Wykonawcy 351-47.pdf pdf 258.26 2023-05-19 11:04:16 Public message
Informacja o kwocie 351-47-2023.pdf pdf 225.02 2023-05-19 12:02:10 Public message
odpowiedź na pytanie do SWZ 351-47-2023 .pdf pdf 609.91 2023-05-23 10:27:26 Public message
informacja z otwarcia ofert -351-47-2023 .pdf pdf 580.75 2023-05-25 12:43:33 Public message

Announcements

2023-06-14 14:39 Paweł Ginel Szanowni Państwom,
W związku z dokonaną oceną ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-25 12:43 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z otwarciem ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-23 10:27 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z nadesłaniem przez jednego z wykonawców pytania do treści SWZ, Zamawiający w załączeniu przesyła stosowne pismo.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-05-19 12:02 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
Działając na podstawie art. 222 ust 4 Pzp Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-05-19 11:04 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z nadesłaniem przez jednego z wykonawców pytania do treści SWZ Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

Opowiedz na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 758