Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.7.23 Zakup sprzętu monitorującego, reanimacyjnego oraz zabiegowego w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 10-05-2023 10:14:00
Placing offers : 08-09-2023 10:00:00
Offers opening : 08-09-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 194.99 2023-05-10 10:14:00 Proceeding
SZP.251.7.23_SWZ.docx docx 95.26 2023-05-10 10:14:00 Proceeding
SZP.251.7.23_Załączniki do SWZ.zip zip 572.48 2023-05-10 10:14:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie terminu.pdf pdf 70.78 2023-06-16 12:01:17 Public message
Ogłoszenie o zmianie terminu nr 2.pdf pdf 70.31 2023-07-12 09:49:38 Public message
SZP.251.7.23_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 131 2023-05-10 14:23:58 Public message
SZP.251.7.23_Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz parametrów technicznych.xlsx xlsx 79.84 2023-05-10 14:23:58 Public message
SZP.251.7.23_Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.doc doc 249 2023-05-10 14:23:58 Public message
SZP.251.7.23_Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiazanie do udostępnienia zasobów.docx docx 68.48 2023-05-10 14:23:58 Public message
SZP.251.7.23_Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 96.5 2023-05-10 14:23:58 Public message
SZP.251.7.23_Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw.doc doc 98 2023-05-10 14:23:58 Public message
SZP.251.7.23_Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc doc 93 2023-05-10 14:23:58 Public message
SZP.251.7.23_Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa.docx docx 102.5 2023-05-10 14:23:58 Public message
SZP.251.7.23_Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 108.5 2023-05-10 14:23:58 Public message
ogłoszenie o zmianie terminu nr 3.pdf pdf 70.75 2023-08-21 08:49:42 Public message
251.7.23_Pytania i odpowiedzi.doc doc 272.5 2023-08-25 12:01:38 Public message
251.7.23_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 80 2023-09-08 12:26:55 Public message

Announcements

2023-09-08 12:26 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.7.23_Informacja [...].xls

2023-09-08 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Pakiet nr 1 Kardiologiczne centrale monitorujące, holtery oraz kardiomonitor przenośny - 1.015.956,00 zł brutto
Pakiet nr 2 Defibrylatory 2 szt. oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej 2 szt. – 430.855,20 zł brutto
Pakiet nr 3 Aparaty do znieczuleń 2 szt. – 364.111,20 zł brutto
Pakiet nr 4 Diatermia – 76.449,96 zł gross
Pakiet nr 5 Aparaty Ekg 2 szt. i pulsoksymetry 3 szt. – 45.252,00 zł brutto
Pakiet nr 6 System monitorowania i nadzoru okołoporodowego – 120.312,00 zł gross
2023-08-25 12:01 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu pytania i odpowiedzi do postępowania.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

251.7.23_Pytania i o [...].doc

2023-08-21 08:49 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo, w załączeniu ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-08-11 08:18 Joanna Błażej Szanowni Państwo,
informuję, iż termin składnia i otwarcia ofert zostaje przesunięty na 08.09.2023 r.
Z poważaniem
Joanna Błażej
2023-07-12 09:49 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo, w załączeniu ogłoszenie o zmianie terminu składnia i otwarcia ofert na 22.08.2023 r. Z poważaniem Lucyna Gruszkowska

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-07-06 07:58 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

informuję, iż termin składnia i otwarcia ofert zostaje przesunięty na 22.08.2023 r.

Z poważaniem
Joanna Błażej
2023-06-16 12:01 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo, informuję iż termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na 18.07.2023r. Ogłoszenie w załączeniu. Z poważaniem, Lucyna Gruszkowska

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-05-10 14:23 Joanna Błażej Szanowni Państwo w załączeniu załączniki do SWZ.

Z poważaniem
Joanna Błażej

SZP.251.7.23_Załączn [...].doc

SZP.251.7.23_Załączn [...].xlsx

SZP.251.7.23_Załączn [...].doc

SZP.251.7.23_Załączn [...].docx

SZP.251.7.23_Załączn [...].doc

SZP.251.7.23_Załączn [...].doc

SZP.251.7.23_Załączn [...].doc

SZP.251.7.23_Załączn [...].docx

SZP.251.7.23_Załączn [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1556