Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.272.1.2023 MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ 141205_2 DĘBE WIELKIE

Deadlines:
Published : 08-05-2023 14:14:00
Placing offers : 16-05-2023 10:00:00
Offers opening : 16-05-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
I.272.1.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.76 2023-05-08 14:14:00 Proceeding
I.272.1.2023 SWZ.pdf pdf 1270.34 2023-05-08 14:14:00 Proceeding
I.272.1.2023 Załącznik nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy, Dokument gwarancyjny.DOC DOC 157 2023-05-08 14:14:00 Proceeding
I.272.1.2023 Załącznik nr 7A do SWZ Umowa powierzenia.docx docx 20.07 2023-05-08 14:14:00 Proceeding
I.272.1.2023 Załącznik nr 12 do SWZ OPZ.pdf pdf 1372.33 2023-05-08 14:14:00 Proceeding
I.272.1.2023 Załącznik nr 13 do SWZ WARUNKI TECHNICZNE.docx docx 1076.69 2023-05-08 14:14:00 Proceeding
I.272.1.2023 Załączniki do oferty nr 1,2,3,4,5 do SWZ.doc doc 134 2023-05-08 14:14:00 Proceeding
I.272.1.2023 Załączniki składane na wezwanie Nr 6A, 6B, ,6C, 8, 9, 10, 11 do SWZ.doc doc 134.5 2023-05-08 14:14:00 Proceeding
I..272.1.2023 Pismo Nr 1 - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 7 DO SWZ.pdf pdf 730.56 2023-05-09 11:10:50 Public message
I.272.1.2022 ZMIANA Załącznik nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy, Dokument gwarancyjny.docx docx 33.93 2023-05-09 11:10:50 Public message
I.272.1.2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 842.74 2023-05-17 12:42:53 Public message
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY.pdf pdf 479.08 2023-05-29 15:51:04 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf pdf 683.02 2023-05-29 15:51:04 Public message

Announcements

2023-05-29 15:51 Aneta Krążała ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY oraz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O ODRZ [...].pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2023-05-17 12:42 Aneta Krążała INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

I.272.1.2023 INFORMA [...].pdf

2023-05-16 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający, informuje, iż na realizację zadania pn. MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ 141205_2 DĘBE WIELKIE zamierza przeznaczyć: kwotę gross 439.725,00 zł
2023-05-09 11:10 Aneta Krążała Pismo Nr 1 - ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 7 DO SWZ - Projektowane postanowienia umowy

I..272.1.2023 Pismo [...].pdf

I.272.1.2022 ZMIANA [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 752