Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.30.2023 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 8 części

Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka
Uniwersytet Medyczny W Białymstoku
Deadlines:
Published : 21-04-2023 10:02:00
Placing offers : 23-05-2023 09:00:00
Offers opening : 23-05-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu - publikacja.pdf pdf 216.51 2023-04-21 10:02:00 Proceeding
SWZ - AZP.25.1.30.2023.docx docx 137.5 2023-04-21 10:02:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 84.61 2023-04-21 10:02:00 Proceeding
Załączniki nr 2, 4, 5 i 6 do SWZ dla części 1-8.zip zip 545.8 2023-04-21 10:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ.doc doc 166.5 2023-04-21 10:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ(1).pdf pdf 1672.65 2023-04-21 10:02:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 74.73 2023-04-21 10:02:00 Proceeding
zawiadomienie o wyborze oferty w części 7.doc doc 97 2023-06-27 10:07:31 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty w części 6.doc doc 96 2023-06-28 10:37:07 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zmaówienia w części 8 postępowania.pdf pdf 104.11 2023-07-12 12:17:14 Public message
unieważnienie w części 3.doc doc 92 2023-07-14 09:45:58 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty w części 1, 4 i 5 - na platformę.doc doc 113.5 2023-07-19 08:52:00 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 6 i 7 - publikacja.pdf pdf 127.09 2023-07-28 09:34:01 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.docx docx 55.48 2023-05-12 14:53:46 Public message
Część nr 2- MODYFIKACJA-Zestaw do Western Blot wraz z systemem do wizualizacji.docx docx 77.66 2023-05-12 14:53:46 Public message
Część nr 4- MODYFIKACJA- Inkubator z wytrząsaniem.docx docx 69 2023-05-12 14:53:46 Public message
Część nr 6- MODYFIKACJA - Aparat USG.docx docx 63.82 2023-05-12 14:53:46 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty w części 2.doc doc 99 2023-08-14 08:20:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 216.95 2023-05-23 10:08:04 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty w części 8.doc doc 95.5 2023-05-30 11:11:49 Public message
ogłoszenie o udzieelniu zamówienia w częściach 1, 4 i 5 - publikacja.pdf pdf 146.96 2023-08-30 09:07:46 Public message
ogłoszenie o (nie)udzielniu zamówienia w cześci 3 - opublikowane.pdf pdf 99.65 2023-09-01 09:45:52 Public message
ogłoszenie o udzielenie zamówienia w części 2 - publikacja.pdf pdf 104.26 2023-09-27 09:06:27 Public message

Announcements

2023-09-27 09:06 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 2 postępowania AZP.25.1.30.2023

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-09-01 09:45 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu ogłoszenie o (nie)udzieleniu zamówienia w części 3 postępowania AZP.25.1.30.2023

ogłoszenie o (nie)ud [...].pdf

2023-08-30 09:07 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w częściach 1, 4 i 5 postępowania AZP.25.1.30.2023

ogłoszenie o udzieel [...].pdf

2023-08-14 08:20 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 w postępowaniu AZP.25.1.30.2023

zawiadomienie o wybo [...].doc

2023-07-28 09:34 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 6 i 7 postępowania AZP.25.1.30.2023

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-07-19 08:52 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 4 i 5 w postępowaniu AZP.25.1.30.2023

zawiadomienie o wybo [...].doc

2023-07-14 09:45 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu części 3 w postępowaniu nr AZP.25.1.30.2023

unieważnienie w częś [...].doc

2023-07-12 12:17 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 8 postępowania AZP.25.1.30.2023

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-06-28 10:37 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 6 w postępowaniu AZP.25.1.30.2023

zawiadomienie o wybo [...].doc

2023-06-27 10:07 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 7 w postępowaniu AZP.25.1.30.2023

zawiadomienie o wybo [...].doc

2023-05-30 11:11 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 8 w postępowaniu AZP.25.1.30.2023

zawiadomienie o wybo [...].doc

2023-05-23 10:08 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu informacja z otwarcia ofert w postępowaniu AZP.25.1.30.2023

Informacja z otwarci [...].rtf

2023-05-23 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, odpowiednio:
Część nr 1: Wirówka laboratoryjna z funkcją chłodzenia – 24 969,60 zł
Część nr 2: Zestaw do Western Blot wraz z systemem do wizualizacji – 137 615,11 zł
Część nr 3: Kontener do przechowywania próbek w ciekłym azocie z wyposażeniem – 6 420,00 zł
Część nr 4: Inkubator z wytrząsaniem− 17 010,89 zł
Część nr 5: Wytwornica produkująca lód płatkowy – 18 819,00 zł
Część nr 6: Aparat USG – 432 000,00 zł
Część nr 7: Urządzenie do pomiaru ciśnienia centralnego i prędkości fali tętna i abi - 35 000,00 zł
Część nr 8: Dygestorium – 36 000,00 PLN.
2023-05-12 14:53 Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka W załączeniu wyjaśnienia i zmiana treści SWZ w postępowaniu AZP.25.1.30.2023

wyjaśnienia i zmiana [...].docx

Część nr 2- MODYFIKA [...].docx

Część nr 4- MODYFIKA [...].docx

Część nr 6- MODYFIKA [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1395