Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZP.25.1.26.2023 Wykonanie zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia urządzeń i dostarczenia instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenia z podziałem na 3 części

Deadlines:
Published : 19-04-2023 13:11:00
Placing offers : 19-05-2023 09:00:00
Offers opening : 19-05-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Cz.3 -Lodówka farmaceutyczna OPZ.docx docx 62.93 2023-04-19 13:11:00 Proceeding
Część 1-mikroskop odwrócony.docx docx 35.4 2023-04-19 13:11:00 Proceeding
Część nr 2- Automatyczny licznik komórkowy.docx docx 35.59 2023-04-19 13:11:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.38 2023-04-19 13:11:00 Proceeding
SWZ.docx docx 142.26 2023-04-19 13:11:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 72.4 2023-04-19 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - JEDZ.doc doc 170 2023-04-19 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7a do SWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1672.65 2023-04-19 13:11:00 Proceeding
Cz.3 -Lodówka farmaceutyczna OPZ — MODYFIKACJA.docx docx 65.83 2023-05-11 14:29:02 Proceeding
Część 1-mikroskop odwrócony MODYFIKACJE.docx docx 35.55 2023-05-11 14:29:02 Proceeding
Część nr 2- Automatyczny licznik komórkowy MODYFIKACJA.docx docx 36.32 2023-05-11 14:29:02 Proceeding
NOWY SWZ.docx docx 140.74 2023-05-11 14:29:02 Proceeding
NOWY załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 72.43 2023-05-11 14:29:02 Proceeding
wyjasnienia i zmiana tresci siwz.doc doc 175 2023-05-11 14:29:02 Proceeding
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 69.04 2023-05-11 14:29:02 Proceeding
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.rtf rtf 305.96 2023-06-20 12:53:37 Public message
NOWY SWZ.docx docx 140.74 2023-05-16 10:31:03 Public message
NOWY załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 72.43 2023-05-16 10:31:03 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 64.79 2023-05-16 10:31:03 Public message
wyjasnienia i zmiana tresci siwz.doc doc 175 2023-05-16 10:31:03 Public message
Cz.3 -Lodówka farmaceutyczna OPZ — MODYFIKACJA.docx docx 65.83 2023-05-16 10:31:03 Public message
Część 1-mikroskop odwrócony MODYFIKACJE.docx docx 35.55 2023-05-16 10:31:03 Public message
Część nr 2- Automatyczny licznik komórkowy MODYFIKACJA.docx docx 36.32 2023-05-16 10:31:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 218.97 2023-05-24 10:47:00 Public message

Announcements

2023-06-20 12:53 Michał Wolański Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].rtf

2023-05-24 10:47 Michał Wolański Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].rtf

2023-05-19 09:00 Buyer message Część nr 1 - 15 500,00 zł
Część nr 2 - 104 245,00 zł
Część nr 3 - 17.195,40 zł
2023-05-16 10:31 Michał Wolański wyjasnienia i zmiana tresci siwz

NOWY SWZ.docx

NOWY załącznik nr 1 [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjasnienia i zmiana [...].doc

Cz.3 -Lodówka farmac [...].docx

Część 1-mikroskop od [...].docx

Część nr 2- Autom [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 893