Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.4.TP.2023 Dostawa zestawów komputerowych oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie Zamówienie w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat”

Sylwia Trojanowska- Hrabia
Powiat Chrzanowski
Deadlines:
Published : 13-04-2023 14:25:00
Placing offers : 24-04-2023 09:00:00
Offers opening : 24-04-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.29 2023-04-13 14:25:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówinia-sig.pdf pdf 454.87 2023-04-13 14:25:00 Proceeding
Załącznik A-opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 652.19 2023-04-13 14:25:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 624.22 2023-04-13 14:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.3 2023-06-14 12:02:00 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 55.58 2023-08-01 11:28:49 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ-sig.pdf pdf 662.97 2023-04-18 09:39:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.65 2023-04-19 13:42:09 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 19.04.2023-sig.pdf pdf 665.04 2023-04-19 13:42:09 Public message
Informacja jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania-sig.pdf pdf 638.21 2023-04-24 09:01:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 670.96 2023-04-24 14:33:57 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 1109.22 2023-05-31 12:04:37 Public message

Announcements

2023-08-01 11:28 Ewelina Porębska Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-06-14 12:02 Sylwia Trojanowska- Hrabia Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-31 12:04 Sylwia Trojanowska- Hrabia Wybór najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-04-24 14:33 Sylwia Trojanowska- Hrabia Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-24 14:32 Sylwia Trojanowska- Hrabia The message was withdrawn by the Buyer.
2023-04-24 09:01 Sylwia Trojanowska- Hrabia Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zadania.

Informacja jaką kwot [...].pdf

2023-04-19 13:42 Sylwia Trojanowska- Hrabia Wyjaśnienia treści SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-04-18 09:39 Sylwia Trojanowska- Hrabia Wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1107