Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.17.2023 Gmina Czersk. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2024r.

Wioletta Glaner
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 11-04-2023 11:24:00
Placing offers : 21-04-2023 09:00:00
Offers opening : 21-04-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 133.21 2023-04-11 11:24:00 Proceeding
SWZ_tryb_podstawowy.docx docx 85.24 2023-04-11 11:24:00 Proceeding
SWZ_tryb_podstawowy.pdf pdf 1502.95 2023-04-11 11:24:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 46.95 2023-04-11 11:24:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.doc doc 136.5 2023-04-11 11:24:00 Proceeding
Zal_3_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 73 2023-04-11 11:24:00 Proceeding
Zal_4_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 22.7 2023-04-11 11:24:00 Proceeding
Zal_5_Projektowane_postanowienia_umowy.docx docx 70.06 2023-04-11 11:24:00 Proceeding
informacja.docx docx 122.53 2023-04-24 12:55:31 Public message
informacja.pdf pdf 53.63 2023-04-24 12:55:31 Public message
wybór.oferty_platforma.docx docx 77.67 2023-05-09 08:47:32 Public message
wybór_oferty-platforma.pdf pdf 71.6 2023-05-09 08:47:32 Public message

Announcements

2023-05-09 08:47 Wioletta Glaner W załączeniu informacja o wyborze oferty.

wybór.oferty_platfor [...].docx

wybór_oferty-platfor [...].pdf

2023-04-24 12:55 Wioletta Glaner W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja.docx

informacja.pdf

2023-04-21 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 835.687,71 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 423