Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.13.2023.NP Nadzór Inwestorski nad przebudową ul. Dworcowej wraz z monitoringiem, budową węzła przesiadkowego oraz przebudową wodociągu i sieci sanitarnej.

Deadlines:
Published : 04-04-2023 09:43:00
Placing offers : 04-05-2023 10:00:00
Offers opening : 04-05-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP.271.13.2023.NP_SWZ.zip zip 2582.36 2023-04-04 09:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_13.2023_2023-OJS067-200335-pl.pdf pdf 154.39 2023-04-04 09:43:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania_13.2023.zip zip 719.98 2023-04-20 13:56:22 Public message
BZP.271.13.2023.NP- odpowiedzi na pytania_25.04.2023.pdf pdf 237.44 2023-04-25 12:38:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert_13.2023.pdf pdf 267.89 2023-05-04 11:43:15 Public message
wynik postepowania_13.2023.pdf pdf 334.65 2023-05-25 13:43:32 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na finansowanie zamówienia_13.2023.pdf pdf 550.61 2023-05-04 10:00:00 Public message

Announcements

2023-05-25 13:43 Natalia Pielech Wynik postępowania

wynik postepowania_1 [...].pdf

2023-05-04 11:43 Natalia Pielech Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-04 10:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-04-25 12:38 Natalia Pielech Odpowiedzi na pytania [25.04.2023]

BZP.271.13.2023.NP- [...].pdf

2023-04-20 13:56 Natalia Pielech Odpowiedzi na pytania [20.04.2023]

Odpowiedzi na pytani [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 852