Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MOPS.ZP.2.2023 Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz usług opieki wytchnieniowej na rok 2023

Deadlines:
Published : 30-03-2023 12:09:00
Placing offers : 07-04-2023 10:00:00
Offers opening : 07-04-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ- AOON i OW.docx docx 202.47 2023-03-30 12:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A, 1B - Formularz ofertowy cz. I AOON cz II OW.docx docx 27.63 2023-03-30 12:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx docx 20.69 2023-03-30 12:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu.docx docx 16.59 2023-03-30 12:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 4- Oświadczenie o aktualności danych Wykonawcy.docx docx 16.59 2023-03-30 12:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - Klauzula RODO.docx docx 20.33 2023-03-30 12:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 6A, 6B- Projekt umowy do cz. I AOON i do cz.II OW.doc doc 192 2023-03-30 12:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 7A, 7B - Projekt umowy RODO do cz. I AOON cz. II OW.rtf rtf 113.21 2023-03-30 12:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 8A, 8B - Wykaz osób cz. I AOON cz II OW.docx docx 19.21 2023-03-30 12:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 9A, 9B - Wykaz uslug cz. I AOON cz. II OW.docx docx 24.8 2023-03-30 12:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 10 - Oświadczenie o dysponowaniu lokalem.docx docx 18.92 2023-03-30 12:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 11, 12, 13 - Formularze.DOCX DOCX 29.98 2023-03-30 12:09:00 Proceeding
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ REALI.pdf pdf 710.44 2023-04-05 10:44:50 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 264 2023-04-07 11:16:35 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 345.75 2023-04-11 12:09:33 Public message

Announcements

2023-04-11 12:09 Marta Szostak W załączniku informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-07 11:16 Marta Szostak W załączniku informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-05 10:44 Marta Szostak w ZAŁĄCZNIKU INFORMACJA O KWOCIE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O KWOCIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 535