Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.17.2023-TP Dostawa sprzętu medycznego i urządzeń laboratoryjnych oraz dzierżawa drukarki laserowej do kasetek histopatologicznych

Deadlines:
Published : 30-03-2023 14:43:00
Placing offers : 11-04-2023 09:00:00
Offers opening : 11-04-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dok. edytowalne.zip zip 147.95 2023-03-30 14:43:00 Proceeding
Dok. podpisane.zip zip 5538.67 2023-03-30 14:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.35 2023-03-30 14:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.96 2023-04-05 14:20:58 Public message
Wyjasnienia.pdf pdf 849.68 2023-04-05 14:20:58 Public message
SWZ po zmianie_.pdf pdf 655.27 2023-04-05 14:20:58 Public message
Zał nr 1 - Zadanie 4 po zmianie Parametry techniczne drukarki do szkiełek mikroskopowych.docx docx 20.99 2023-04-05 14:20:58 Public message
Zał_2 Projekt umowy po zmianach.pdf pdf 408.7 2023-04-05 14:20:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 625.8 2023-04-11 14:43:21 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 802.73 2023-05-08 11:04:48 Public message

Announcements

2023-05-08 11:04 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-04-11 14:43 Beata Kopeć Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-11 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowania zamówienia z podziałem na następujące zadania:
Zadanie 1 - 48 600,00 zł brutto
Zadanie 2- 7 560,00 zł brutto
Zadanie 3 - 114 480,00 zł brutto
Zadanie 4 - 60 885,00 zł brutto
Zadanie 5 - 30 996,00 zł brutto
Zadanie 6 - 168 228,00 zł brutto
2023-04-05 14:20 Beata Kopeć Wyjaśnienia treści SWZ
Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:
1) zmianę w Załączniku nr 1 OPZ( Zadanie nr 4) do SWZ
2) zmianę w SWZ
3) zmianę w Załączniku nr 2
Termin składania ofert: z 07.04.2023r. godz. 09:00 na 11.04.2023r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert : z 07.04.2023r. godz. 09:05 na 11.04.2023r. godz. 09:05
Termin związania ofertą upływa w dniu: z 06.05.2023 r. na 10.05.2023 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjasnienia.pdf

SWZ po zmianie_.pdf

Zał nr 1 - Zadanie 4 [...].docx

Zał_2 Projekt umowy [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 973