Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PGK/GZK/03/2023/gaz. Gorzowska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.06.2023r. do 31.05.2025r.

Deadlines:
Published : 17-03-2023 09:57:00
Placing offers : 17-04-2023 10:00:00
Offers opening : 17-04-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_2023-OJS055-160337-pl.pdf pdf 200.57 2023-03-17 09:57:00 Proceeding
02_SWZ_Gorzowska_Grupa_Zakupowa.pdf pdf 515.51 2023-03-17 09:57:00 Proceeding
03_Zal_1a_Wykaz_PPG.xls xls 175.5 2023-03-17 09:57:00 Proceeding
04_Zal_1b_Wykaz_PPG.xls xls 175.5 2023-03-17 09:57:00 Proceeding
05_Zal_2_2a_2b_Formularz_oferty.doc doc 159.5 2023-03-17 09:57:00 Proceeding
06_Zal_3_JEDZ.doc doc 222 2023-03-17 09:57:00 Proceeding
07_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 62.5 2023-03-17 09:57:00 Proceeding
08_Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 22.82 2023-03-17 09:57:00 Proceeding
09_Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 36.5 2023-03-17 09:57:00 Proceeding
10_Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 38.5 2023-03-17 09:57:00 Proceeding
11_Zal_7_Oswiadczenie_umowa_OSD.doc doc 31 2023-03-17 09:57:00 Proceeding
12_Zal_8_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 22.82 2023-03-17 09:57:00 Proceeding
13_Zal_9_Projektowane_postanowienia_Umowy.doc.pdf pdf 374.59 2023-03-17 09:57:00 Proceeding
14_Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 54 2023-03-20 13:23:59 Proceeding
15_Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 45 2023-03-20 13:24:02 Proceeding
Ogłoszenie_o_udzieleniu_zam_2023-OJS111-347208-pl.pdf pdf 176.28 2023-06-12 09:02:07 Public message
Odpowiedzi_01.docx docx 27.97 2023-04-04 14:22:22 Public message
Oswiadczenia_Ochrona_taryfowa.7z 7z 45448.17 2023-04-04 14:26:41 Public message
04_Zal_1b_Wykaz_PPG_ZMIANA_01.xls xls 177 2023-04-04 14:31:10 Public message
05_Zal_2_2a_2b_Formularz_oferty_ZMIANA_01.doc doc 161.5 2023-04-04 14:31:10 Public message
Zal_9_Projektowane_postanowienia_Umowy_ZMIANA_01.pdf pdf 379.42 2023-04-04 14:31:10 Public message
03_Zal_1a_Wykaz_PPG_ZMIANA_01.xls xls 177 2023-04-04 14:31:10 Public message
Sprostowanie_07_04_2023.pdf pdf 109.7 2023-04-11 11:32:26 Public message
ZMIANA SWZ_ZAWIADOMIENIE_11_04_2023.docx docx 18.78 2023-04-11 11:34:17 Public message
Odpowiedzi_02.docx docx 19.9 2023-04-11 11:36:00 Public message
Odpowiedzi_03.docx docx 205.06 2023-04-11 13:45:01 Public message
05_Zal_2_2a_2b_Formularz_oferty_ZMIANA_02.doc doc 174.5 2023-04-11 13:46:13 Public message
2023-OJS072-219209-pl.pdf pdf 106.22 2023-04-12 15:18:33 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.docx docx 16.13 2023-04-17 12:03:20 Public message
Wybór_zawiadomienie_strona_postepowania.pdf pdf 94.54 2023-04-28 18:54:20 Public message

Announcements

2023-06-12 09:02 Justyna Kowalska PGK SA Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie_o_udziele [...].pdf

2023-04-28 18:54 Justyna Kowalska PGK SA Zawiadomienie o wyborze oferty

Wybór_zawiadomienie_ [...].pdf

2023-04-17 12:03 Justyna Kowalska PGK SA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja_z_otwarci [...].docx

2023-04-17 10:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający – Miasto Gorzów Wielkopolski w imieniu własnym i jednostek organizacyjnych Miasta, działając przez Pełnomocnika, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia publicznego zamierza przeznaczyć kwotę
odpowiednio:
część 1 - 7 224 854,90 złotych brutto;
część 2 – 7 230 060,22 złotych brutto.
2023-04-12 15:18 Justyna Kowalska PGK SA Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - publikacja w dniu 12.04.2023

2023-OJS072-219209-p [...].pdf

2023-04-11 13:46 Justyna Kowalska PGK SA ZMIANA Załącznika nr 2 (2a i 2b Formularz cenowy) do SWZ .

05_Zal_2_2a_2b_Formu [...].doc

2023-04-11 13:45 Justyna Kowalska PGK SA Odpowiedzi na kolejne pytania Wykonawcy (11.04.2023)

Odpowiedzi_03.docx

2023-04-11 11:36 Justyna Kowalska PGK SA Odpowiedzi na pytania Wykonawców (11.04.2023r.)

Odpowiedzi_02.docx

2023-04-11 11:34 Justyna Kowalska PGK SA ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (11.04.2023)

ZMIANA SWZ_ZAWIADOMI [...].docx

2023-04-11 11:32 Justyna Kowalska PGK SA Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (07.04.2023)

Sprostowanie_07_04_2 [...].pdf

2023-04-04 14:31 Justyna Kowalska PGK SA Zmiana Załączników do SWZ: 1a, 1b, 2 (2a i 2b) oraz 9. (04.04.2023r.)

04_Zal_1b_Wykaz_PPG_ [...].xls

05_Zal_2_2a_2b_Formu [...].doc

Zal_9_Projektowane_p [...].pdf

03_Zal_1a_Wykaz_PPG_ [...].xls

2023-04-04 14:26 Justyna Kowalska PGK SA Oświadczenia w sprawie ochrony taryfowej 04.04.2023r.

Oswiadczenia_Ochrona [...].7z

2023-04-04 14:22 Justyna Kowalska PGK SA Odpowiedzi na pytania wykonawców 04.04.2023r.

Odpowiedzi_01.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 869