Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPE.271.1.2023.MM Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, przeprowadzenie wdrożeń i szkoleń w ramach konkursu grantowego "Cyfrowa Gmina" programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Małgorzata Marcinkowska
Gmina Borek Wielkopolski
Deadlines:
Published : 10-03-2023 11:06:00
Placing offers : 20-03-2023 09:00:00
Offers opening : 20-03-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu - sprzęt 2023.pdf pdf 149.97 2023-03-10 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_formularz oferty_sprzęt 2023.doc doc 685 2023-03-10 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ_OPZ sprzęt 2023.docx docx 127.03 2023-03-10 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_Oświadczenie z art. 125 ust. 1_sprzęt 2023.doc doc 131 2023-03-10 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie grupy kapitałowe_sprzęt 2023.docx docx 20.39 2023-03-10 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ _Oświadczenie z art. 7 ust. 1_sprzęt 2023.doc doc 125.5 2023-03-10 11:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_umowa sprzęt 2023.docx docx 82.24 2023-03-10 11:06:00 Proceeding
SWZ_sprzęt 2023.pdf pdf 505.98 2023-03-10 12:37:27 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - sprzęt 2023.pdf pdf 84.25 2023-03-20 12:30:58 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania i odrzuceniu ofert (sprzęt 2023).pdf pdf 143.57 2023-03-21 12:37:51 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania (sprzęt 2023).pdf pdf 67.94 2023-03-21 14:37:58 Public message

Announcements

2023-03-21 14:37 Małgorzata Marcinkowska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-21 12:37 Małgorzata Marcinkowska W załączeniu przesyłam zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-03-20 12:30 Małgorzata Marcinkowska W załączeniu przedstawiamy informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-20 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia netto: 164 715,45 zł (202 600,00 zł brutto)
a) część I – 121 580,00 zł net (149 543,40 zł brutto)
b) część II – 16 600,00 zł net (20 418,00 zł brutto)
c) część III – 26 535,45 zł net (32 638, 60 zł brutto)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 733