Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.4.2023.TB Budowa dworca kolei wąskotorowej w Niechorzu, Gmina Rewal oraz remont zabytkowego parowozu Px48

Tomasz Bartkowski
Gmina Rewal
Deadlines:
Published : 09-03-2023 14:20:00
Placing offers : 12-04-2023 10:00:00
Offers opening : 12-04-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr ZP.271.4.2023.TB.pdf pdf 144.28 2023-03-09 14:20:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr ZP.271.4.2023.TB.docx docx 227.77 2023-03-09 14:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1 PFU.zip zip 20203.81 2023-03-09 14:20:00 Proceeding
Zał. od 2 do 9 do SWZ.zip zip 1147.6 2023-03-09 14:20:18 Proceeding
Odpowiedź do zapytań (1).pdf pdf 180.1 2023-03-30 09:57:37 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) ZP.271.4.2023.TB.pdf pdf 37.63 2023-03-30 09:57:37 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 153.7 2023-04-05 15:14:12 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf pdf 36.17 2023-04-05 15:14:12 Public message
Informacja w sprawe złożonych ofert ZP.271.4.2023.TB.pdf pdf 124.83 2023-04-12 10:39:31 Public message
Informacja o wyborze oferty ZP.271.4.2023.TB.pdf pdf 80.96 2023-04-18 10:16:08 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania ZP.271.4.2023.TB.pdf pdf 65.91 2023-05-15 14:50:29 Public message

Announcements

2023-05-15 14:50 Tomasz Bartkowski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-18 10:16 Tomasz Bartkowski Zgodnie z art. 253 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź zm.), Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww postępowaniu (w załączeniu).

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-12 10:39 Tomasz Bartkowski W załączeniu przekazujemy informację o złożonych ofertach w powstępowaniu.

Informacja w sprawe [...].pdf

2023-04-12 10:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: „Budowa dworca kolei wąskotorowej w Niechorzu, Gmina Rewal oraz remont zabytkowego parowozu Px48” kwotę 8.329.600,00 zł .
2023-04-05 15:14 Tomasz Bartkowski Zgodnie z art. 286 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź zm.) Zamawiający informuje, że modyfikuje załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1 PFU do SWZ pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy dworca.pdf) (pismo w załączeniu)

Modyfikacja SWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-30 09:57 Tomasz Bartkowski W załączeniu odpowiedź do złożonych zapytań oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Odpowiedź do zapytań [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1314