Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2023.ŁP Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności wraz z trójkątem do zawracania

Deadlines:
Published : 28-02-2023 17:13:00
Placing offers : 22-03-2023 12:00:00
Offers opening : 22-03-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023BZP 0011483101 z dnia 2023-02-28.pdf pdf 172.29 2023-02-28 17:13:00 Proceeding
SWZ_ZP.271.2.2023.ŁP.pdf pdf 466.39 2023-02-28 17:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 64.52 2023-02-28 17:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2-3 do SWZ - Oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 115.76 2023-02-28 17:13:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.docx docx 18.2 2023-02-28 17:13:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenia o aktualności danych.docx docx 19.72 2023-02-28 17:13:00 Proceeding
Załącznik nr 6-8 do SWZ - Wykaz robót, usług, osób.docx docx 34.1 2023-02-28 17:13:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 576.23 2023-02-28 17:13:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - PFU wraz z załącznikami.zip zip 31846.55 2023-02-28 17:13:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ z dn. 03.03.2023 r.pdf pdf 127.15 2023-03-03 09:54:37 Public message
1. Opinia geotechniczna nr arch. 037.2018.pdf pdf 21098.72 2023-03-03 09:54:38 Public message
2. Mapa do celów projektowych.pdf pdf 1864.91 2023-03-03 09:54:38 Public message
3. Uchwała nr XLVIII.574.22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 27.09.2022 r..pdf pdf 2380.32 2023-03-03 09:54:38 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dn. 14.03.2023 r.pdf pdf 293.95 2023-03-14 12:35:55 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ - Wzór umowy po zmianie z dn. 14.03.2023 r.pdf pdf 604.05 2023-03-14 12:35:55 Public message
PFU BPI opis OST z dn. 14.03.2023 r..pdf pdf 3231.84 2023-03-14 12:35:55 Public message
Ogłoszenie nr 2023BZP 00137247 z dnia 2023-03-15.pdf pdf 37.37 2023-03-15 13:48:37 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dn. 15.03.2023 r.pdf pdf 244.16 2023-03-15 13:51:52 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty zmieniony w dn. 15.03.2023 r..docx docx 35.34 2023-03-15 13:51:52 Public message
Pismo do ZDW z dn. 10.01.2023 r.zip zip 2958.56 2023-03-15 13:51:52 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dn. 17.03.2023 r.pdf pdf 405.56 2023-03-17 13:11:55 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ - Wzór umowy tekst jednolity z dn. 17.03.2023 r.pdf pdf 607.64 2023-03-17 13:11:55 Public message
Pismo nr PO.ZUZ.5.4210.917.2021.AP z dn. 03.03.2022 r..pdf pdf 2006.68 2023-03-17 13:11:55 Public message
Pismo nr PO.ZUZ.5.4210.919.2021.AP z dn. 03.03.2022 r..pdf pdf 1895.03 2023-03-17 13:11:55 Public message
ZP.271.2.2023.Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.03.2023 r.pdf pdf 125.73 2023-03-22 12:50:03 Public message
ZP.271.2.2023.Informacja z otwarcia ofert dodatkowych z dnia 12.04.2023 r.pdf pdf 128.97 2023-04-12 13:39:45 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 12.04.2023 r..pdf pdf 127.08 2023-04-12 15:57:52 Public message

Announcements

2023-04-12 15:57 Łukasz Piątek Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 12.04.2023 r.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-04-12 13:39 Łukasz Piątek Informacja z otwarcia ofert dodatkowych z dnia 12.04.2023 r.

ZP.271.2.2023.Inform [...].pdf

2023-03-22 12:50 Łukasz Piątek Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.03.2023 r.

ZP.271.2.2023.Inform [...].pdf

2023-03-22 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 10 000 000,00 zł brutto.
2023-03-17 13:11 Łukasz Piątek Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dn. 17.03.2023 r. wraz z załącznikami

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 9 do SW [...].pdf

Pismo nr PO.ZUZ.5.42 [...].pdf

Pismo nr PO.ZUZ.5.42 [...].pdf

2023-03-15 13:51 Łukasz Piątek Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dn. 15.03.2023 r. wraz z załącznikami

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Pismo do ZDW z dn. 1 [...].zip

2023-03-15 13:48 Łukasz Piątek Ogłoszenie nr 2023/BZP 00137247 z dnia 2023-03-15 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie nr 2023BZ [...].pdf

2023-03-14 12:35 Łukasz Piątek Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dn. 14.03.2023 r. wraz z załącznikami

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 9 do SW [...].pdf

PFU BPI opis OST z d [...].pdf

2023-03-03 09:54 Łukasz Piątek Zmiana treści SWZ z dn. 03.03.2023 r. wraz z załącznikami

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

1. Opinia geotechnic [...].pdf

2. Mapa do celów pro [...].pdf

3. Uchwała nr XLVIII [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1495