Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.11.2023 „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zbąszyńskiej w Nowym Tomyślu”

Anna Małecka
Gmina Nowy Tomyśl Department: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Deadlines:
Published : 24-02-2023 17:30:00
Placing offers : 14-03-2023 10:00:00
Offers opening : 14-03-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ tężnia.pdf pdf 765.09 2023-02-24 17:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.91 2023-02-24 17:30:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 229.84 2023-02-24 17:30:00 Proceeding
Koncepcja -zał. 1 b.zip zip 29513.5 2023-02-24 17:30:00 Proceeding
Projekty budowlane-zał. 1a.zip zip 43177.09 2023-02-24 17:30:00 Proceeding
Projekty wykonawcze- zał. 1 a.zip zip 44129.05 2023-02-24 17:30:00 Proceeding
Przedmiary- zał. 1 a.zip zip 298.19 2023-02-24 17:30:00 Proceeding
Załączniki formalne- zał. 1 b.zip zip 17430.54 2023-02-24 17:30:00 Proceeding
STWiORB- zał. nr 1 a.zip zip 1528.32 2023-02-24 17:30:04 Proceeding
Decyzja.pdf pdf 1269.99 2023-02-24 17:33:04 Public message
ZP.271.11.2023 Wyjaśnienia do SWZ.docx docx 23.44 2023-03-10 14:42:54 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.11.2023.doc doc 856 2023-03-14 13:25:20 Public message
Ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 52.12 2023-03-21 06:56:25 Public message

Announcements

2023-03-21 06:56 Anna Małecka Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2023-03-14 13:25 Anna Małecka Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].doc

2023-03-10 14:42 Rafał Kornosz WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP.271.11.2023 Wyja [...].docx

2023-02-24 17:33 Anna Małecka Decyzja pozwolenia na budowę

Decyzja.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1219