Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/587/23 Zakup i dostawa nici chirurgicznych i ortopedycznych

Deadlines:
Published : 13-02-2023 12:24:00
Placing offers : 22-02-2023 10:00:00
Offers opening : 22-02-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ nici 13.02.2023.doc doc 210.5 2023-02-13 12:24:00 Proceeding
08db0da7-e395-fda0-2c60-cd000e958a49 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 234.54 2023-02-13 12:24:00 Proceeding
Załacznik nr 3 formularze cenowe nici 6 pakietów 13.02.2023.xls xls 76 2023-02-13 12:24:00 Proceeding
zał. 4 - projektowane postanowienia umowy - nici _13.02.23.docx docx 39.44 2023-02-13 12:24:00 Proceeding
zał 2b - oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-13.02.23.docx docx 23 2023-02-13 12:24:00 Proceeding
zał 2a - oswiadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy13.02.23.docx docx 26.64 2023-02-13 12:24:00 Proceeding
zal.nr 1-formularz.ofertowy nici 13.02.23.doc doc 57.5 2023-02-13 12:24:00 Proceeding
zał. 5 - oświadczenie o aktualności informacji13.02.23.docx docx 21.47 2023-02-13 12:24:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania15.02.23.docx docx 169.99 2023-02-15 14:29:16 Public message
odpowiedzi na pytania16.02.23.docx docx 112.29 2023-02-16 08:57:36 Public message
zał. 4 - projektowane postanowienia umowy - nici po zmianach_16.02.23.docx docx 39.99 2023-02-16 08:57:36 Public message
zmiana terminu składania ofert.docx docx 111.72 2023-02-16 14:09:44 Public message
2023_BZP 00098683_01 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.06 2023-02-16 14:09:44 Public message
odpowiedzi na pytania 2 20.02.23.docx docx 115.22 2023-02-20 08:55:10 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 140.6 2023-02-22 11:01:26 Public message
rozstrzygnięcie 01.03.2023.docx docx 114.35 2023-03-01 12:32:17 Public message

Announcements

2023-03-01 12:32 Katarzyna Okoń Informacja o wyniku postępowania

rozstrzygnięcie 01.0 [...].docx

2023-02-22 11:01 Tatiana Kocur INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARC [...].pdf

2023-02-22 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla poszczególnych pakietów:
Pakiet 1 Hemostatyki - 35973,72 zł
Pakiet 2 Nici ortopedyczne - 4257,36 zł
Pakiet 3 Kaniula dordzeniowa - 48277,78 zł
Pakiet 4 Opatrunki do wkłuć centralnych - 252,72 zł
Pakiet 5 Nici ortopedyczne i pętla endoskopowa - 14342,00 zł
Pakiet 6 Nici chirurgiczne - 164322,20 zł

2023-02-20 08:55 Katarzyna Okoń Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-02-16 14:09 Katarzyna Okoń Zmiana treści SWZ - przesunięcie terminu składania ofert

zmiana terminu skład [...].docx

2023_BZP 00098683_01 [...].pdf

2023-02-16 08:57 Katarzyna Okoń Odpowiedzi na pytania, zmiana projektowanych postanowień umowy

odpowiedzi na pytani [...].docx

zał. 4 - projektowan [...].docx

2023-02-15 14:29 Katarzyna Okoń W załączeniu pytania wraz z odpowiedziami.

odpowiedzi na pytani [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 794