Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00089145/01 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie (Nr referencyjny postępowania: OP.272.1.2.2023)

Magdalena Kowalczyk
Powiat Ostrzeszowski
Deadlines:
Published : 09-02-2023 14:44:00
Placing offers : 02-03-2023 09:00:00
Offers opening : 02-03-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.34 2023-02-09 14:44:00 Proceeding
Promesa_wstepna_boisko.pdf pdf 636.19 2023-02-09 14:44:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (8).pdf pdf 590.6 2023-02-09 14:44:00 Proceeding
Zał. nr 1 Projekt budowy- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszacej w ZS nr 2 w Ostrzeszowie.zip zip 17432.61 2023-02-09 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Ofertowy .docx docx 42.2 2023-02-09 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 22.84 2023-02-09 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3a i 4 do SWZ.docx docx 25.13 2023-02-09 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 18.44 2023-02-09 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 19.09 2023-02-09 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 20.19 2023-02-09 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.docx docx 20.36 2023-02-09 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ.doc doc 256 2023-02-09 14:44:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ odp. na pytanie nr 1.pdf pdf 189.89 2023-02-17 14:16:11 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.02.2023 r..pdf pdf 37.48 2023-02-22 14:44:35 Public message
Zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert (2).pdf pdf 134.54 2023-02-22 14:44:35 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 24.02.2023 .pdf pdf 36.92 2023-02-24 09:53:59 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ, odp na pytanie nr 2-10, zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 329.71 2023-02-24 09:53:59 Public message
Załącznik do wyjaśnień z dnia 24.02.2022.png png 738.72 2023-02-24 09:53:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert (9).pdf pdf 140.44 2023-03-02 11:48:16 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 209.3 2023-03-29 14:05:07 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 212.89 2023-03-29 15:16:14 Public message

Announcements

2023-03-29 15:16 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej uzupełnioną o podstawę prawną.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-29 14:05 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-02 11:48 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik z informacją z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-02 09:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 000 000,00 zł brutto
2023-02-24 09:53 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłam plik z ogłoszeniem o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu, plik zawierający: wyjaśnienia i zmianę treści SWZ i zmianie terminu składania ofert załącznik do wyjaśnień.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Załącznik do wyjaśni [...].png

2023-02-22 14:44 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłam plik z ogłoszeniem o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu, plik zawierający: informacje o zmianie treści SWZ i zmianie terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ, z [...].pdf

2023-02-17 14:16 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Wyjaśnienia treści SWZ, odpowiedź na pytanie nr 1

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1136