Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIZiF.271.8.2023 Rozbudowa drogi gminnej ul. Andersa w miejscowości Janów wraz z infrastrukturą

Zamówienia Publiczne
Urząd Gminy Stare Babice
Deadlines:
Published : 07-02-2023 14:29:00
Placing offers : 27-02-2023 12:00:00
Offers opening : 27-02-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.doc doc 762.5 2023-02-07 14:29:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 92.95 2023-02-07 14:29:00 Proceeding
2_Załączniki składane na wezwanie.zip zip 98.59 2023-02-07 14:29:00 Proceeding
3_Dokumentacja projektowa.zip zip 129497.61 2023-02-07 14:29:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Projektowane postanowienia umowy.docx docx 122.13 2023-02-07 14:29:00 Proceeding
1_Załączniki składane z ofertą.zip zip 152.25 2023-02-07 14:29:00 Criterion
Załącznik nr 1_Formularz oferty.doc doc 107 2023-02-07 14:29:00 Criterion
Pismo z dnia 16.02.2023 r. odpowiedź na pytania.pdf pdf 342.98 2023-02-16 15:12:54 Public message
Pismo z dnia 20.02.2023 r. zmiana terminu-sig.pdf pdf 394.62 2023-02-20 17:07:29 Public message
SWZ zmiana z dnia 20.02.2023 r..doc doc 765 2023-02-20 17:07:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 22.71 2023-02-20 17:07:29 Public message
decyzja zrid andersa 361-2020.pdf pdf 9046.05 2023-02-21 15:45:25 Public message
Pismo z dnia 21.02.2023 r odpowiedź na pytania-sig.pdf pdf 545.16 2023-02-21 15:45:25 Public message
PZT Andersa 25.10.2022-PZT MPCP.pdf pdf 9218.2 2023-02-21 15:45:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 508.45 2023-02-27 13:18:43 Public message

Announcements

2023-02-27 13:18 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-27 12:00 Buyer message Zamawiający posiada na sfinansowanie kwotę 8 840 246 zł brutto.
2023-02-21 15:45 Zamówienia Publiczne Pismo z dnia 21.02.2023 r. - odpowiedź na pytania do SWZ oraz pozostałe dokumenty.

decyzja zrid andersa [...].pdf

Pismo z dnia 21.02.2 [...].pdf

PZT Andersa 25.10.20 [...].pdf

2023-02-20 17:07 Zamówienia Publiczne Pismo z dnia 20 lutego 2023 r. - zmiana treści SWZ (zmiana terminu związania, składania i otwarcia ofert).

Pismo z dnia 20.02.2 [...].pdf

SWZ zmiana z dnia 20 [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-16 15:12 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytania z dnia 16.02.2023 r.

Pismo z dnia 16.02.2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

1_Załączniki składan [...].zip

Załącznik nr 1_Formu [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1955