Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/213/23 Zakup i dostawa leków biologicznych

Deadlines:
Published : 03-02-2023 09:15:00
Placing offers : 07-03-2023 10:00:00
Offers opening : 07-03-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.7z 7z 74.23 2023-02-03 09:15:00 Proceeding
2023-OJS025-068766-pl ogł. o zamówieniu leki biol.pdf pdf 190.79 2023-02-03 09:15:00 Proceeding
SWZ leki biologiczne 31.01.23.docx docx 135.17 2023-02-03 09:15:00 Proceeding
Formularze cenowe Zakup i dostawa leków biologicznych- 7 pakietów 31.01.23.xlsx xlsx 32.63 2023-02-03 09:15:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi 01.03.23.docx docx 2113.25 2023-03-01 08:58:29 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 257.17 2023-03-07 11:42:19 Public message
informacja z otwarcia ofert dodatkowych biolog.pdf pdf 188.36 2023-03-15 09:27:09 Public message
informacja o wyniku postępownia biolog.docx docx 1609.91 2023-03-21 12:51:52 Public message

Announcements

2023-03-21 12:51 Katarzyna Okoń INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

informacja o wyniku [...].docx

2023-03-15 09:27 Katarzyna Okoń Informacja o ofertach dodatkowych dotyczących Pakietu nr 1

informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-07 11:42 Katarzyna Okoń Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-07 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczy na realizację zamówienia Pakiet 1 - 148 677,12 zł, Pakiet 2 - 636 870,67 zł, Pakiet 3 - 534 794,40 zł, Pakiet 4 - 421 352,59 zł, Pakiet 5 - 547 928,06 zł, Pakiet 6 - 62 208,05 zł, Pakiet 7 - 112 612,03 zł.
2023-03-01 08:58 Katarzyna Okoń Pytania wraz z odpowiedziami

pytania i odpowiedzi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 962