Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 02/23/IR Roboty budowlane polegające na modernizacji budynku internatowego nr 5 CSP Legionowo – etap I polegający na modernizacji węzła cieplnego i instalacji wodociągowej, realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Deadlines:
Published : 03-02-2023 14:45:00
Placing offers : 20-02-2023 09:00:00
Offers opening : 20-02-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 199.67 2023-02-03 14:45:00 Proceeding
SWZ.docx docx 190.58 2023-02-03 14:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1219.95 2023-02-03 14:45:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ.7z 7z 155.08 2023-02-03 14:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Program inwestycji.pdf pdf 790.43 2023-02-06 15:14:32 Proceeding
Dokumentacja fotograficzna.pdf pdf 696.94 2023-02-06 15:14:36 Proceeding
Rysunek nr 3.pdf pdf 507.14 2023-02-06 15:14:42 Proceeding
Pytania i odpowiedź nr 1_09022023150912.pdf pdf 636.35 2023-02-09 15:11:16 Public message
Pytanie i odpowiedź nr 2_13022023130305.pdf pdf 242.67 2023-02-13 12:57:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 233.26 2023-02-20 12:36:58 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 429.65 2023-02-24 11:21:12 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 73.79 2023-04-06 13:18:40 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 63.11 2023-09-22 14:43:02 Public message

Announcements

2023-09-22 14:43 Monika Tokarska Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-04-06 13:18 Monika Tokarska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-02-24 11:21 Monika Tokarska Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-20 12:36 Monika Tokarska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-20 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 753 492,00 złotych brutto
2023-02-13 12:57 Monika Tokarska Pytanie i odpowiedź nr 2

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

2023-02-09 15:11 Monika Tokarska Pytanie i odpowiedź nr 1

Pytania i odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1064