Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.1.TP.2023 WYKONANIE OKABLOWANIA NISKOPRĄDOWEGO, ZASILAJĄCEGO ORAZ LOKALNEGO PUNKTU DYSTRYBUCJI W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE PRZY UL. PARTYZANTÓW 2

Sylwia Trojanowska- Hrabia
Powiat Chrzanowski
Deadlines:
Published : 27-01-2023 12:02:00
Placing offers : 13-02-2023 09:00:00
Offers opening : 13-02-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.96 2023-01-27 12:02:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówinia-sig.pdf pdf 1022.53 2023-01-27 12:02:00 Proceeding
Załącznik 4 do SWZ.zip zip 452.5 2023-01-27 12:02:00 Proceeding
Załącznik A do SWZ.zip zip 5179.04 2023-01-27 12:02:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 1215.86 2023-01-27 12:02:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ-sig.pdf pdf 237.93 2023-02-08 14:52:13 Public message
Informacja jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania-sig.pdf pdf 642.77 2023-02-13 09:00:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 672.71 2023-02-13 12:51:13 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 786.74 2023-03-02 14:28:36 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.93 2023-03-20 16:15:13 Public message

Announcements

2023-03-20 16:15 Sylwia Trojanowska- Hrabia Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-02 14:28 Sylwia Trojanowska- Hrabia Wybór najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-02-13 12:51 Sylwia Trojanowska- Hrabia Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-13 09:00 Sylwia Trojanowska- Hrabia Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Informacja jaką kwot [...].pdf

2023-02-08 14:52 Ewelina Porębska Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1165