Hide menu

Proceeding: MKUO ProNatura SEK/1/23 ”Dostawa części zamiennych do płytowych przenośników żużla do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy.”

Deadlines:
Published : 26-01-2023 13:44:00
Placing offers: 06-02-2023 14:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez adres mailowy przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - przenośników żużla.pdf pdf 283.6 2023-01-26 13:44:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 - popr Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (003).docx docx 22.16 2023-01-26 13:44:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 - Wzor Wykazu wykonanych dostaw.docx docx 23.97 2023-01-26 13:44:00 Proceeding
Załącznik 4.2 - Oświadczenie RODO.docx docx 15.15 2023-01-26 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy dostawa części do odżużlaczy.docx docx 21.47 2023-01-26 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - M1 - schematy.pdf pdf 276.39 2023-01-26 13:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Umowa dostawa czesci do odzuzlacza.pdf pdf 239.8 2023-01-26 13:44:00 Proceeding
Załzcaniki nr 4.1 DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU.docx docx 23.08 2023-01-26 13:44:00 Proceeding

Announcements

2023-02-09 12:06 Alicja Stepniewska Zamawiający unieważnia postępowanie.
W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

The number of page views: 249