Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WO.271.3.2023.ZP ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA GMINY KROBIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”

Aldona Żołędziowska
Urząd Miejski w Krobi
Deadlines:
Published : 24-01-2023 12:06:00
Placing offers : 02-02-2023 08:30:00
Offers opening : 02-02-2023 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OG. - KOMPUTERY.pdf pdf 169.72 2023-01-24 12:06:00 Proceeding
SWZ KOMPUTERY IX.22.pdf pdf 703.84 2023-01-24 12:06:00 Proceeding
ZAŁ. 1-3, 5-7.zip zip 852.64 2023-01-24 12:06:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ.pdf pdf 214.7 2023-01-27 09:14:18 Public message
INFOR. Z OTWARCIA OFERT.doc doc 83 2023-02-02 11:13:52 Public message
INFOR. Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 205.11 2023-02-02 11:15:31 Public message
PLATFORMA.pdf pdf 283.84 2023-02-27 12:56:18 Public message
OGŁOSZENE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 73.98 2023-03-27 13:13:06 Public message

Announcements

2023-03-27 13:13 Aldona Żołędziowska OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENE O WYNIKU P [...].pdf

2023-02-27 12:56 Aldona Żołędziowska INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 1 ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 2

PLATFORMA.pdf

2023-02-02 11:15 Aldona Żołędziowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFOR. Z OTWARCIA OF [...].pdf

2023-02-02 11:13 Aldona Żołędziowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFOR. Z OTWARCIA OF [...].doc

2023-02-02 08:56 Aldona Żołędziowska Zamawiający – Gmina Krobia, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości:

CZĘŚĆ NR 1:
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA:
49 252,91 zł

CZĘŚĆ NR 2:
ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH: 52 522,42 zł

2023-01-27 09:14 Aldona Żołędziowska WYJAŚNIENIA NR 1

WYJAŚNIENIA NR 1 DO [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 595