Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2023-01-10 dostawa co najmniej 350 kurtek zimowych w rozmiarach (100 szt. w rozmiarze M, 125 szt. w rozmiarze L, 75 szt. w rozmiarze XL, 50 szt. w rozmiarze XXL) do magazynu we Lwowie (Ukraina) z opcją zwiększenia dostaw o maksymalnie 500 sztuk kurtek w tych samych rozmiarach

Deadlines:
Published : 24-01-2023 11:23:00
Placing offers : 31-01-2023 12:05:00
Offers opening : 31-01-2023 12:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji (w załączeniu "Procedura zamówień w FSM na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej").

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Procedura zamówień w FSM na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej.pdf pdf 852.69 2023-01-24 11:23:00 Proceeding
FSM-2023-01-10 Formularz ofertowy.docx docx 35.98 2023-01-24 11:23:00 Proceeding
FSM-2023-01-10_Zapytanie ofertowe.pdf pdf 348.88 2023-01-24 11:23:00 Proceeding
FSM-2023-01-10 Informacja - Otwarcie Ofert.pdf pdf 176.46 2023-02-01 00:12:42 Public message

Announcements

2023-03-10 10:26 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego – zapytanie ofertowe FSM-2023-01-08 „ dostawa co najmniej 350 kurtek zimowych w rozmiarach (100 szt. w rozmiarze M, 125 szt. w rozmiarze L, 75 szt. w rozmiarze XL, 50 szt. w rozmiarze XXL) do magazynu we Lwowie (Ukraina) z opcją zwiększenia dostaw o maksymalnie 500 sztuk kurtek w tych samych rozmiarach”

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie zapisów zapytania ofertowego tj. zgodnie z punktem 12.6. zapytania ofertowego „Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie”.Uzasadnienie: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie wywiązał się ze swojego zobowiązania, nie dostarczył próbek o satysfakcjonującej jakości oraz/lub uchylał się od zawarcia umowy. Wobec tego Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. W ocenie Zamawiającego ponowne badanie i ocena ofert nie była zasadna. Niniejsze postępowanie dotyczyło dostawy kurtek zimowych, z uwagi na upływ czasu, a w konsekwencji zbliżającą się wiosnę oraz wzrost temperatur niniejsze postępowanie stało się bezzasadne. 
2023-02-01 00:12 Przetargi FSM Szanowni Państwo

W załączeniu znajdą Państwo informacje z otwarcia ofert.

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej

FSM-2023-01-10 Infor [...].pdf

2023-01-31 12:05 Buyer message Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zamawiający zamierza przeznaczyć 105 000 PLN net na realizację zamówienia.

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Realizacja dostawy 350 kurtek zob. par.1 Zapytania Ofertowego 350 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2567 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji 20% Zob. par 11 zapytania ofertowego (0)
3 Doświadczenie - Zob. pkt. 2.2.2. Zapytania Ofertowego (0)
4 Warunki Płatności - Zamawiający dokona przedpłaty 50% ceny w ciągu 7 - dni roboczych od podpisania umowy kupna/sprzedaży; a pozostałe 50% ceny w ciągu 10 dni od dostawy towaru i otrzymania faktury końcowej. (0)
5 Formularz oferty - Zamawiający wymaga złożenia oferty na podpisanym i wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego Attachment required (0)
6 - - - (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 520