Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/ZZO/1/2023 „Maszyny do obsługi placu na bioodpady (sito kaskadowe/wibracyjne, separator do frakcji lekkiej) w ramach projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”

Deadlines:
Published : 17-01-2023 10:38:00
Placing offers : 17-02-2023 09:00:00
Offers opening : 17-02-2023 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 151.24 2023-01-17 10:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.93 2023-01-17 10:38:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 3100.48 2023-01-17 10:38:00 Proceeding
Modyfikacja ogłoszenia z dnia 31.01.2023 r..pdf pdf 64.69 2023-01-31 10:26:00 Public message
Modyfikacja SWZ z dnia 10.02.2023 r..pdf pdf 4120.23 2023-02-10 13:23:45 Public message
Odpowiedzi na pytania z dnia 10.02.2023 r..pdf pdf 1484.36 2023-02-10 13:23:45 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 308.56 2023-02-17 09:03:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 371.79 2023-02-17 11:36:36 Public message
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf pdf 908.32 2023-03-15 14:55:22 Public message
Kopia odwołania.pdf pdf 4718.24 2023-03-28 09:53:59 Public message
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf pdf 608.6 2023-03-28 09:53:59 Public message
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru.pdf pdf 119.53 2023-08-11 13:59:57 Public message

Announcements

2023-08-11 13:59 Dominika Rydygier Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-03-28 09:53 Dominika Rydygier Zawiadomienie o wniesieniu odwołania oraz kopia odwołania

Kopia odwołania.pdf

Zawiadomienie o wnie [...].pdf

2023-03-15 14:55 Dominika Rydygier Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Zawiadomienie o rozs [...].pdf

2023-02-17 11:36 Dominika Rydygier Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-17 09:03 Dominika Rydygier Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-02-10 13:23 Dominika Rydygier - Odpowiedzi na pytania z dnia 10.02.2023 r.
- Modyfikacja SWZ z dnia 10.02.2023 r.

Modyfikacja SWZ z dn [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-01-31 10:26 Dominika Rydygier - Modyfikacja ogłoszenia z dnia 31.01.2023 r.

Modyfikacja ogłoszen [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1020