Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/03/23 Dostawa komputerów stacjonarnych typu mini PC – 250 sztuk

Deadlines:
Published : 16-01-2023 14:51:00
Placing offers : 26-01-2023 09:00:00
Offers opening : 26-01-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0_ZP_220_03_23_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 76.99 2023-01-16 14:51:00 Proceeding
1_ZP_220_03_23_SWZ.rtf rtf 8998.74 2023-01-16 14:51:00 Proceeding
2_ZP_220_03_23_zał. 1 do SWZ - FO.rtf rtf 160.79 2023-01-16 14:51:00 Proceeding
3_ZP_220_03_23_zał. 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 103 2023-01-16 14:51:00 Proceeding
4_ZP_220_03_23_zał. 3 do SWZ_ośw. o braku pdst. wykl..rtf rtf 105.25 2023-01-16 14:51:00 Proceeding
5_ZP_220_03_23_zał. 4 do SWZ - ośw. o gr. kapit..rtf rtf 55.96 2023-01-16 14:51:00 Proceeding
6_ZP_220_03_23_zał. 5 do SWZ - ośw. o akt. inf..rtf rtf 68.59 2023-01-16 14:51:00 Proceeding
7_ZP_220_03_23_zał. 1 do umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy.docx docx 64.32 2023-01-16 14:51:00 Proceeding
1_ZP_220_03_23_Wyjaśnienia nr 1 oraz Modyfikacja SWZ nr 1.docx docx 396.05 2023-01-20 12:36:17 Public message
2_ZP_220_03_23_ZMODYFIKOWANY zał. 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 103 2023-01-20 12:36:17 Public message
3_ZP_220_03_23_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.66 2023-01-20 12:36:17 Public message
ZP_220_03_23_Informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 5167.06 2023-01-26 10:44:44 Public message

Announcements

2023-01-26 10:44 Eliza Koladyńska - Nowacka Informacja z otwarcia ofert.

ZP_220_03_23_Informa [...].rtf

2023-01-26 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 224.000.00 PN brutto
2023-01-20 12:36 Eliza Koladyńska - Nowacka Wyjaśnienia nr 1 oraz Modyfikacja SWZ nr 1.
Zmodyfikowany zał nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

1_ZP_220_03_23_Wyjaś [...].docx

2_ZP_220_03_23_ZMODY [...].doc

3_ZP_220_03_23_Ogłos [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 626