Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IR.271.11.2022.AG Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 na ul. Kodeńskiej w Terespolu na odcinku od ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej Nr 2

Jowita Leszcz
Gmina Miasto Terespol
Deadlines:
Published : 09-01-2023 16:39:00
Placing offers : 25-01-2023 10:00:00
Offers opening : 25-01-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kosztorys ofertowy wielobranżowy.pdf pdf 1283.78 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
CZĘŚC RYSUNKOWA I.zip zip 10268.19 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
01_Opis_PW- ścieżka Terespol.pdf pdf 622.12 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
CZĘŚC RYSUNKOWA II.zip zip 4733.21 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.pdf pdf 3631.28 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
03_Stała organizacja ruchu.zip.001 001 10240 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
03_Stała organizacja ruchu.zip.002 002 162.39 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Opinia geotechniczna - Terespol.pdf pdf 7809.65 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
PW_sieci_pdf.zip.001 001 8472.19 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
PW_Oświetlenie_pdf.zip.001 001 10240 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
PW_Oświetlenie_pdf.zip.002 002 9014.22 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Przedmiar_KT_Terespol.ath ath 13.27 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Przedmiar_OPL_Terespol.ath ath 6.38 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Przedmiar robót wraz z załącznikami.pdf pdf 5103.68 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Branża teletechniczna.zip.001 001 9397.13 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
tom V_STWiORB_Terespol_kolizje.pdf pdf 811.38 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
tom IV_STWiORB_Terespol_oświetlenie.pdf pdf 1273.29 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Zalacznik_Nr_3_do_SWZ_-_Wzor_formularza_ofertowego.docx docx 222.28 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
KO- Kodeńska_kolizje PGE_werA.ath ath 9.43 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
KO_Kodeńska_oświetlenie_verA.ath ath 58.83 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Oferta_KT_Terespol.ath ath 13.28 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Oferta_OPL_Terespol.ath ath 6.38 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Ogloszenie o zamowieniu z 9.1.2023.pdf pdf 177.05 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 5757.33 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
SWZ.docx docx 422.16 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Załącznik-Nr-2 do SWZ Projekt umowy pow.-12-m-cy.docx docx 222.63 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Zalacznik_Nr_8_do_SWZ_-_Wzor_wykazu_osob.docx docx 210.74 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Zalacznik_Nr_7_do_SWZ_-_Wzor_wykazu_robot_budowlanych(2).docx docx 210.27 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Zalacznik_Nr_6_do_SWZ_-_Wzor_oswiadczenia_Wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_udzielenie_zamowienia.docx docx 210.03 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Zalacznik_Nr_5_do_SWZ_-_Wzor_oswiadczenia_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.docx docx 225.85 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
zalacznik_nr_4_do_swz_-_wzor_oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx docx 215.7 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Zalacznik_Nr_3_do_SWZ_-_Wzor_formularza_ofertowego.docx docx 221.92 2023-01-09 16:39:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 430.12 2023-01-25 12:14:33 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania 30.01.2023 r..pdf pdf 2323.09 2023-01-30 13:02:17 Public message

Announcements

2023-01-30 13:02 Agnieszka Górecka Zamawiający w załączeniu przedkłada Informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-01-25 12:14 Agnieszka Górecka Zamawiający Gmina Miasto Terespol w załączeniu przedkłada Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-01-25 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 2 500 000,00zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 745