Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WCh.262.10.2022 Dostawa zestawów próżniowych i mieszadeł

Monika Piotrkowicz
Politechnika Warszawska Department: Wydział Chemiczny
Deadlines:
Published : 19-12-2022 15:15:00
Placing offers : 22-12-2022 12:00:00
Offers opening : 22-12-2022 12:05:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał 3 Projektowane postanowienia umowy.docx docx 70.87 2022-12-19 15:15:22 Proceeding
Zał-1_Opis przedmiotu zamówienia_mieszadła_zad. 2.docx docx 44.29 2022-12-19 15:15:22 Proceeding
Zał-1_Opis przedmiotu zamówienia_zestaw próżniowy_zad. 1.docx docx 19.37 2022-12-19 15:15:22 Proceeding
Zał-2_Formularz oferty.docx docx 30.3 2022-12-19 15:15:22 Proceeding
Zaproszenie do składania ofert_ WCh_BN.262.10.2022.doc doc 111.5 2022-12-19 15:15:22 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_zestawy_mieszadła.pdf pdf 194.55 2022-12-22 16:22:28 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty pz.docx docx 33.52 2023-01-03 14:47:35 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_zestawy próżniowe_mieszadła.docx docx 56.43 2023-01-16 13:16:25 Public message

Announcements

2023-01-16 13:16 Monika Piotrkowicz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].docx

2023-01-03 14:47 Monika Piotrkowicz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2022-12-22 16:22 Monika Piotrkowicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-22 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
w zakresie części 1 - 90 000,00 zł brutto
w zakresie części 2 - 27 251,88 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 213