Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DFP.271.176.2022.DB (DFP.271.176.2022.DB) Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, kosmetyków oraz urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Deadlines:
Published : 19-12-2022 10:46:00
Placing offers : 31-01-2023 09:00:00
Offers opening : 31-01-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.176. Ogłoszenie.pdf pdf 312.34 2022-12-19 10:46:00 Proceeding
2.176. Specyfikacja.doc doc 209.5 2022-12-19 10:46:00 Proceeding
3.176. Formularze oferty i Arkusze cenowe_.xls xls 291 2022-12-19 10:46:00 Proceeding
4.176 Załacznik nr 2 (JEDZ).doc doc 431.5 2022-12-19 10:46:00 Proceeding
5.176. Załacznik nr 3 (Wzór umowy).pdf pdf 798.27 2022-12-19 10:46:00 Proceeding
6.176. Załacznik nr 4 (Oswiadczenie GK).doc doc 45 2022-12-19 10:46:00 Proceeding
7.176. Załacznik nr 5 (Oswiadczenie-aktualność).doc doc 45.5 2022-12-19 10:46:00 Proceeding
8.176. Załacznik nr 6 (Kwoty przeznaczone).docx docx 23.38 2022-12-19 10:46:00 Proceeding
9.176. Załacznik nr 7 (Oswiadczenie).doc doc 44.5 2022-12-19 10:46:00 Proceeding
10.176. Załacznik nr 8 (Oswiadczenie).doc doc 46.5 2022-12-19 10:46:00 Proceeding
11.176. RODO.doc doc 54 2022-12-19 10:46:00 Proceeding
12.176. Ogłoszenie (zmiana terminu składania ofert).pdf pdf 67.78 2023-01-11 09:40:16 Public message
13.176. Zmiana terminu składania ofert.doc doc 81.5 2023-01-11 09:40:16 Public message
14.176. Odpowiedzi na pytania Wykonawców.doc doc 186 2023-01-19 10:29:30 Public message
15.176. Formularze oferty i Arkusze cenowe - po modyfikacji 2 _ (1).xls xls 295.5 2023-01-19 10:29:30 Public message
16.176. Załącznik nr 3 (Wzór umowy).pdf pdf 557.9 2023-01-19 10:29:30 Public message
17.176. Ogłoszenie (zmiana terminu składania ofert).pdf pdf 68 2023-01-20 09:30:21 Public message
18.176. Zmiana terminu składania ofert 2.doc doc 81.5 2023-01-20 09:30:21 Public message
19.176. Modyfikacja SWZ (cz.9).doc doc 72 2023-01-24 13:34:29 Public message
20.176. Formularze oferty i Arkusze cenowe - po modyfikacji 2 _ (1).xls xls 295.5 2023-01-24 13:34:29 Public message
21.176. Informacja z otwarcia ofert.doc doc 78.5 2023-01-31 11:33:28 Public message

Announcements

2023-01-31 11:33 Dorota Bochenek Informacja z otwarcia ofert

21.176. Informacja z [...].doc

2023-01-31 09:00 Buyer message Kwoty przeznaczone na realizacje zamówienia znajdują się w załączniku nr 6 do Specyfikacji
2023-01-24 13:34 Dorota Bochenek Informacja o modyfikacji SWZ.

19.176. Modyfikacja [...].doc

20.176. Formularze o [...].xls

2023-01-20 09:30 Dorota Bochenek Informacja o zmianie terminu składania ofert

17.176. Ogłoszenie ( [...].pdf

18.176. Zmiana termi [...].doc

2023-01-19 10:29 Dorota Bochenek Odpowiedzi na pytania Wykonawców

14.176. Odpowiedzi n [...].doc

15.176. Formularze o [...].xls

16.176. Załącznik nr [...].pdf

2023-01-11 09:40 Dorota Bochenek Informacja o zmianie terminu składania ofert

12.176. Ogłoszenie ( [...].pdf

13.176. Zmiana termi [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1380