Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/77/2022 Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych i innych po pracach wod-kan na terenie miasta Kalisza na rok 2023.

Deadlines:
Published : 15-12-2022 14:07:00
Placing offers : 22-12-2022 09:00:00
Offers opening : 22-12-2022 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu pn. ,,Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych i innych po pracach wod-kan na terenie miasta Kalisza na rok 2023".


Przedmiotem zamówienia jest przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni asfaltowych, betonowych, układanie kostki kamiennej i i innych po pracach wod-kan na terenie miasta Kalisza.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy (załącznik nr 1).docx docx 30.95 2022-12-15 14:07:00 Proceeding
Umowa (załącznik nr 2).docx docx 41.98 2022-12-15 14:07:00 Proceeding
załączniki nr 4 - 8.docx docx 39.67 2022-12-15 14:07:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.docx docx 38.28 2022-12-15 14:07:00 Proceeding
D132 Regulamin Porządkowy PWiK (załącznik nr 3).docx docx 130.78 2022-12-20 11:16:01 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 773.04 2022-12-22 11:07:05 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności - odtwarzanie nawierzchni.pdf pdf 726.07 2022-12-30 08:32:43 Public message

Announcements

2022-12-30 08:32 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2022-12-22 11:07 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2022-12-22 08:54 Magdalena Włodarek Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtu.be/ziZaSOLq1Cg

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z tłucznia za każde 5 cm/m2 - 1 pc. - (0)
2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię podsypka z piasku za każde 5 cm/ m2 - 1 pc. - (0)
3 Wykonanie nawierzchni z betonu C16/20 za każde 10 cm / m2 - 1 pc. - (0)
4 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z chudego betonu za każde 5 cm / m2 - 1 pc. - (0)
5 Frezowanie nawierzchni asfaltowej za każdy 1 cm / m2 - 1 pc. - (0)
6 Cięcie krawędzi nawierzchni asfaltowej za 1 mb - 1 pc. - (0)
7 Warstwa ścieralna o stabilności większej lub równej 8kN za każdy 1 cm / m2 - 1 pc. - (0)
8 Wykonanie zabruku materiałem z rozbiórki - ,,Polbruk’’ z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
9 Wykonanie zabruku materiałem własnym ,,Polbruk"" z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
10 Wykonanie zabruku materiałem z rozbiórki - kostka kamienna z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
11 Wykonanie zabruku materiałem własnym - kostka kamienna z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
12 Wykonanie zabruku materiałem z rozbiórki - płytki chodnikowe z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
13 Wykonanie zabruku materiałem własnym - płytki chodnikowe z podbudową za 1 m2 - 1 pc. - (0)
14 Wykonanie nawierzchni z materiału z rozbiórki - płyt betonowych typu trylinka za 1 m2 - 1 pc. - (0)
15 Wykonanie nawierzchni z materiału własnego - płyt betonowych typu trylinka za 1 m2 - 1 pc. - (0)
16 Wykonanie nawierzchni z materiału własnego - destrukt asfaltowy - za każdy 1 cm / m2 - 1 pc. - (0)
17 Rozbrukowanie nawierzchni i zmarzliny trylinka - polbruk za 1 m2 - 1 pc. - (0)
18 Rozbrukowanie uszkodzonej nawierzchni z trylinki za 1 m2 - 1 pc. - (0)
19 Rozbiórka Podbudowy za 1 m2, grub.= 5 cm wraz z transportem - 1 pc. - (0)
20 Rozbiórka asfaltu za 1 m2, grub.=4 cm wraz z transportem i utylizacją - 1 pc. - (0)
21 Rozbiórka krawężnika 20x30 cm - 1 pc. - (0)
22 Rozbiórka ławy za 1 mb - 1 pc. - (0)
23 Ułożenie krawężnika 15x30 cm na ławie betonowej z oporem za 1 mb - 1 pc. - (0)
24 Ułożenie obrzeży trawnikowych 100x20 cm na ławie betonowej z oporem za 1 mb - 1 pc. - (0)
25 Regulacja wysokościowa skrzynki ulicznej zasuwy wodociągowej za 1 szt. - 1 pc. - (0)
26 Regulacja wysokościowa włazu kanalizacyjnego fi600 za 1szt. - 1 pc. - (0)
27 Regulacja wysokościowa włazu kanalizacyjnego fi400 za 1 szt. - 1 pc. - (0)
28 Regulacja wysokościowa wpust ulicznego za 1 szt. - 1 pc. - (0)
29 Transport materiałów z terenu prac na wskazane miejsce do 5 km za 1t materiału - 1 pc. - (0)
30 Drobne prace ziemne przy odtwarzaniu nawierzchni za 1 m3 urobku - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2797 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Gwarancja - 36 - miesięcy na wykonany przedmiot umowy licząc od daty odbioru, obejmującej zarówno jakość wykonanych prac, jak również użytych materiałów. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Czas realizacji zadania - Czas realizacji zadania od momentu zgłoszenia wynosi nie więcej niż 2 doby, dopuszcza się czas realizacji zgłoszenia w przeciągu 3 dób na ulicach osiedlowych o małym natężeniu ruchu, dla wszystkich innych nawierzchni realizacja zlecenia od momentu zgłoszenia wynosi 1 dobę. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Termin obowiązywania umowy - od daty podpisania umowy do 31.12.2023r. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 406