Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 205/22 ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 w km 26+146 do 28+500 w ramach zadania: Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w miejscowości Lipa Miklas w zakresie robót budowlanych, konstrukcji kanały technologicznego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, budowa zatoki autobusowej, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych oraz budowa pobocza” – nr postępowania 205/22

Deadlines:
Published : 15-12-2022 08:08:00
Placing offers : 26-01-2023 08:00:00
Offers opening : 26-01-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja przetargowa.rar rar 422189.93 2022-12-15 08:08:00 Proceeding
edytowalny druk ofertowy 205 22.docx docx 101.62 2022-12-15 08:08:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 205 22.pdf pdf 162.97 2022-12-15 08:08:00 Proceeding
swz 205 22 —zatwierdzona.rtf rtf 4223.5 2022-12-15 08:08:00 Proceeding
swz 205 22.pdf pdf 2969.63 2022-12-15 08:08:00 Proceeding
swz 205 22 po zmianie z dnia 28.12.2022r..pdf pdf 5749.97 2022-12-28 10:25:46 Public message
odpowiedzi na pytania z dnia 28.12.2022r..pdf pdf 312.92 2022-12-28 10:25:46 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 205 22.pdf pdf 37.68 2022-12-28 10:25:46 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 -205 22.pdf pdf 38.72 2023-01-04 13:53:35 Public message
zmiana terminu otwarcia na dzień 26.01.2023r..pdf pdf 87.26 2023-01-04 13:53:35 Public message
lipsko_dw747_bez mostu-1.1-p.zag m.proj.pdf pdf 7643.65 2023-01-19 14:18:30 Public message
lipsko_dw747_bez mostu-1.2-p.zag m.proj.pdf pdf 13710.97 2023-01-19 14:18:30 Public message
lipsko_dw747_bez mostu-1.3-p.zag m.proj.pdf pdf 3814.87 2023-01-19 14:18:30 Public message
lipsko_dw747_bez mostu-4.5-szczegóły umocnienie ażurami.pdf pdf 460.91 2023-01-19 14:18:30 Public message
pytania i odpowiedzi nr 9 do 44 do post. 205 22.pdf pdf 425.39 2023-01-19 14:18:30 Public message
zaświadczenie wi-i.7843.2.456.2021.aw_22.12.2021.pdf pdf 126.24 2023-01-19 14:18:30 Public message
otwarcie ofert 205 22.pdf pdf 136 2023-01-26 12:39:54 Public message

Announcements

2023-01-26 12:39 Katarzyna Kuleczka otwarcie ofert 205 22

otwarcie ofert 205 2 [...].pdf

2023-01-26 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamiera przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 10 000 000,00 zł gross
2023-01-19 14:18 Anna Wiktorowska–Kleczaj Odpowiedzi na pytania nr 9 do nr 44 wraz z załącznikami dla postępowania 205/22.

lipsko_dw747_bez mos [...].pdf

lipsko_dw747_bez mos [...].pdf

lipsko_dw747_bez mos [...].pdf

lipsko_dw747_bez mos [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

zaświadczenie wi-i.7 [...].pdf

2023-01-04 13:53 Katarzyna Kuleczka ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 205 22 po zmianie z dnia 04.10.2023r.
UWAGA: zmiana terminu otwarcia ofert na 26.01.2023r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana terminu otwar [...].pdf

2022-12-28 10:25 Katarzyna Kuleczka odpowiedzi na pytania z dnia 28.12.2022r.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 205 22
swz 205/22 po zmianie z dnia 28.12.2022r.

swz 205 22 po zmiani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1297