Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.111.2022 Utworzenie nowej wersji systemu informatycznego GIS Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP) wraz z wdrożeniem w środowisku GIS Zamawiającego oraz świadczeniem usługi asysty utrzymaniowo-rozwojowej

Deadlines:
Published : 13-12-2022 11:59:00
Placing offers : 27-02-2023 10:00:00
Offers opening : 27-02-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 


Załączniki 9a i 9c spakowane w formacie .7zip (archiwum składa się z 7 plików) Zamawiający z uwagi na ograniczenia techniczne nie mógł spakować archiwum w jednym pliku. W przypadku trudności z pobraniem archiwum prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS240-692992-pl-ts.pdf pdf 124.15 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
EZP.26.111.2022 - SWZ GIS SMGPv2.pdf pdf 694.67 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
EZP.26.111.2022 - Załączniki edytowalne.doc doc 274.5 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 9b - Dotychczasowa struktura bazy ciągłej XML.xml xml 2668.41 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 10 – Zakres zgłoszenia zapotrzebowania na usługę asysty.docx docx 14.54 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Załącznik 3 DA.028 - SMGP50K kontekst systemu 2017.pdf pdf 666.17 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 13 - Dokumentacja istniejąca.zip zip 1465.27 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 14 - Wymagania wobec rozwiązań GIS.docx docx 42.13 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
Załączniki nr 1-2.zip zip 742.1 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
Załączniki nr 3-5.zip zip 3474.79 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
Załączniki nr 6-8.zip zip 12609.07 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
Załączniki nr 9a i 9c.7z.003 003 102400 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
Załączniki nr 9a i 9c.7z.004 004 102400 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
Załączniki nr 9a i 9c.7z.005 005 102400 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
Załączniki nr 9a i 9c.7z.006 006 102400 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
Załączniki nr 9a i 9c.7z.007 007 57047.15 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
Załączniki nr 9a i 9c.7z.001 001 102400 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
Załączniki nr 9a i 9c.7z.002 002 102400 2022-12-13 11:59:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 212.38 2023-01-04 10:30:52 Public message
2023-OJS003-004921-pl-ts.pdf pdf 85.93 2023-01-04 10:30:52 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 313.08 2023-01-30 09:11:09 Public message
schematy_SMGP _2022.eap eap 18400 2023-01-30 09:11:09 Public message
2023-OJS022-062816-pl-ts.pdf pdf 86.19 2023-01-31 10:18:59 Public message
2023-OJS030-088314-pl-ts.pdf pdf 86.17 2023-02-13 09:12:06 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 222.83 2023-02-13 09:12:06 Public message
Modyfikacja SWZ (1).pdf pdf 255.89 2023-02-20 17:23:31 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Strona.pdf pdf 511.12 2023-04-24 11:05:40 Public message

Announcements

2023-04-24 11:05 Piotr Zych Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-02-27 11:23 Piotr Zych INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęła następująca oferta:

Esri Polska sp. z o.o.; Plac Konesera 9; 03-736 Warszawa; NIP: 5221022327 z ceną oferty gross 3.949.528,17 zł.
2023-02-27 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 3.967.333,00 zł.
2023-02-20 17:23 Piotr Zych Zamawiający publikuje modyfikacje SWZ

Modyfikacja SWZ (1). [...].pdf

2023-02-13 09:12 Piotr Zych Zamawiający publikuje modyfikacje SWZ.

2023-OJS030-088314-p [...].pdf

Modyfikacja SWZ.pdf

2023-01-31 10:18 Piotr Zych Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

2023-OJS022-062816-p [...].pdf

2023-01-30 09:11 Piotr Zych Zamawiający publikuje Wyjaśnienia i modyfikacje SWZ.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie opublikowane po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Modyfikacja SWZ.pdf

schematy_SMGP _2022. [...].eap

2023-01-04 10:30 Piotr Zych Zamawiający informuje o modyfikacji SWZ

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2023-OJS003-004921-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1119