Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/48A/2022 Budowa energetycznego przyłacza kablowego SN z kompaktową stacją transformatorową

Deadlines:
Published : 07-12-2022 14:26:00
Placing offers : 20-12-2022 09:00:00
Offers opening : 20-12-2022 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi o przedstawienie oferty na budowę energetycznego przyłącza kablowego SN z kompaktową stacją transformatorową SN/nN.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 28.1 2022-12-07 14:26:00 Proceeding
załącznik nr 2 - 22.12.07 - PWiK - Projekt umowy ul. Smolna.docx docx 44.68 2022-12-07 14:26:00 Proceeding
załącznik nr 3 - D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 130.88 2022-12-07 14:26:00 Proceeding
załączniki nr 4 - 8.docx docx 43.1 2022-12-07 14:26:00 Proceeding
Przyłacze kablowe SN Smolna.zip zip 20734.43 2022-12-07 14:26:00 Proceeding
Zapytanie Ofertowe.docx docx 37.41 2022-12-08 09:31:09 Proceeding
Zapytanie Ofertowe-po modyfikacji.docx docx 37.43 2022-12-09 14:25:06 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 950.34 2022-12-21 14:02:33 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności - Budowa przyłącza kablowego.pdf pdf 485.87 2022-12-30 09:05:24 Public message

Announcements

2022-12-30 09:05 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2022-12-21 14:02 Magdalena Włodarek Zestawienie ofert otwartych w postępowaniu

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2022-12-20 09:01 Magdalena Włodarek Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtu.be/IMmILc_oUN4
2022-12-09 14:25 Magdalena Włodarek Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu informuje, że uległo modyfikacji pismo przewodnie do zapytania ofertowego w pkt. 3 ppkt. 3) Termin i miejsce wykonania zadania:
było: 3)Termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza – 30.08.2022r.; jest: 3) Termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza – 30.08.2023r.
W załączeniu pismo przewodnie do zapytania ofertowego po modyfikacji.

Z poważaniem
Magdalena Włodarek

Zapytanie Ofertowe-p [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa energetycznego przyłącza kablowego SN z kompaktową stacją transformatorową SN/nN - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest obustronne podpisanie protokołu końcowego prac. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - 30.08.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - 60 miesięcy na wykonany przedmiot umowy licząc od daty odbioru, obejmującej zarówno jakość wykonanych prac, jak również użytych materiałów. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 643