Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WTI.271.2.28.2022.ZP „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz kurierskich dla potrzeb Gminy Wolbrom w 2023 roku w celu zapewnienia ciągłości pracy Gminy” (POWTÓRZONY))

Zamówienia Publiczne
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
Deadlines:
Published : 01-12-2022 14:04:00
Placing offers : 12-12-2022 10:00:00
Offers opening : 12-12-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.15 2022-12-01 14:04:00 Proceeding
SWZ (Tryb podstawowy,wariant 2).docx docx 114.43 2022-12-01 14:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty .docx docx 38.52 2022-12-01 14:04:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do FO – Formularz cenowy 2023.xls xls 72.5 2022-12-01 14:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy .docx docx 23.78 2022-12-01 14:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie podmiotu trzeciego.docx docx 23.17 2022-12-01 14:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (2023r ).docx docx 24.05 2022-12-01 14:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 51.09 2022-12-01 14:04:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz placówek pocztowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 20.09 2022-12-01 14:04:00 Proceeding
Odpowiedź na zap. nr 1 wraz ze zmianą SWZ.odt odt 24.09 2022-12-06 12:58:59 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 06.12.2022r..pdf pdf 39.97 2022-12-06 12:58:59 Public message
Informacja o kwocie.docx docx 15.83 2022-12-12 10:15:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 19.32 2022-12-12 11:00:34 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania (Platforma).doc doc 50.5 2022-12-22 14:00:39 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.87 2023-01-16 11:33:39 Public message

Announcements

2023-01-16 11:33 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-22 14:00 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].doc

2022-12-12 11:00 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-12-12 10:15 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].docx

2022-12-06 12:58 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na zap. nr 1 wraz ze zmianą SWZ

Odpowiedź na zap. nr [...].odt

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 362