Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.9.2022 Przebudowa i rozbudowa hotelu w Ośrodku Edukacji Historyczno – Przyrodniczej „Wilczy Szaniec” Nadleśnictwa Srokowo

Tomasz Wołejszo
Nadleśnictwo Srokowo
Deadlines:
Published : 29-11-2022 14:10:00
Placing offers : 20-12-2022 10:00:00
Offers opening : 20-12-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja projektowa.zip zip 119306.33 2022-11-29 14:10:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.9 2022-11-29 14:10:00 Proceeding
SWZ hotel OEHP Wilczy Szaniec przetarg II.pdf pdf 1002.45 2022-11-29 14:10:00 Proceeding
załączniki SWZ hotel OEHP.zip zip 695.23 2022-11-29 14:10:00 Proceeding
A1.1 Rzut parteru- zmiany 594_750-1.pdf pdf 382.94 2022-12-08 14:06:34 Public message
odp. na pytanie I pop..pdf pdf 396.17 2022-12-08 14:06:34 Public message
odp. na pytania III.pdf pdf 395.42 2022-12-15 10:50:58 Public message
HOTEL-REST_OW_ ARCHITEKTURA_20.12.18.pdf pdf 2718.11 2022-12-15 10:50:58 Public message
klimatyzacja parter.pdf pdf 501.12 2022-12-15 10:50:58 Public message
klimatyzacja piętro.pdf pdf 372.78 2022-12-15 10:50:58 Public message
W-12.0 Detale - ścianki mobilne.pdf pdf 290.87 2022-12-15 10:50:58 Public message
W-13.0 Detale - ściana mobilna - drzwi.pdf pdf 430.36 2022-12-15 10:50:58 Public message
K3.jpg jpg 2852.11 2022-12-15 10:50:58 Public message
odp. na pytania IV.pdf pdf 367.95 2022-12-15 14:58:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust. 5 ustawy PZP.pdf pdf 345.49 2022-12-21 15:09:17 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 180.8 2023-01-26 12:21:37 Public message

Announcements

2023-01-26 12:21 Dominik Więcek W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Z poważaniem D. Więcek

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-12-21 15:09 Dominik Więcek W załączeniu informacja z otwarcia ofert. Z poważaniem D. Więcek

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-20 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 8 508 888,24 zł
2022-12-15 14:58 Dominik Więcek W załączeniu odpowiedź na zadane zapytania do prowadzonego postępowania.

odp. na pytania IV.p [...].pdf

2022-12-15 10:50 Dominik Więcek W załączeniu odpowiedź na zadane zapytania do prowadzonego postępowania wraz z załącznikami.

odp. na pytania III. [...].pdf

HOTEL-REST_OW_ ARCHI [...].pdf

klimatyzacja parter. [...].pdf

klimatyzacja piętro. [...].pdf

W-12.0 Detale - ścia [...].pdf

W-13.0 Detale - ścia [...].pdf

K3.jpg

2022-12-08 14:06 Marcin Hińko W załączeniu odpowiedź na zadane zapytania do prowadzonego postępowania.

A1.1 Rzut parteru- z [...].pdf

odp. na pytanie I po [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1993