Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ORG.271.13.2022 Z-13/22 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak etap VII i VIII

Piotr Drapiński
Gmina Babiak
Deadlines:
Published : 24-11-2022 12:07:00
Placing offers : 14-12-2022 11:00:00
Offers opening : 14-12-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.18 2022-11-24 12:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1422.73 2022-11-24 12:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do OFERTY_osw. art. 125.doc doc 9673.63 2022-11-24 12:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_formularz oferty.docx docx 113.43 2022-11-24 12:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do OFERTY_osw. art. 7.docx docx 84.21 2022-11-24 12:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_oświadczenie grupa kapitalowa.doc doc 100.5 2022-11-24 12:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Wykaz_robót_budowlanych.docx docx 109.34 2022-11-24 12:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ Projekt umowy.docx docx 113.29 2022-11-24 12:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ_Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 92.01 2022-11-24 12:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Dokumentacja_Babiak_Dworcowa.zip zip 8062.47 2022-11-24 12:07:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Dokumentacja_Mchowo_Polonisz.zip zip 17141.31 2022-11-24 12:07:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ PFU.zip zip 31038.94 2022-11-24 12:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ_PROJEKT UMOWY PO ZMIANACH - AKTUALNY.docx docx 113.84 2022-11-25 10:16:10 Proceeding
Odpowiedź na pytanie do SWZ_2.pdf pdf 825.59 2022-12-09 13:27:30 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ_6.pdf pdf 813.46 2022-12-09 13:27:30 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ_5.pdf pdf 841.5 2022-12-09 13:27:30 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ_4.pdf pdf 765.29 2022-12-09 13:27:30 Proceeding
Odpowiedź na pytanie do SWZ_3.pdf pdf 833.3 2022-12-09 13:27:30 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ_1.pdf pdf 775.9 2022-12-09 13:27:30 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ Projekt umowy.docx docx 113.84 2022-11-25 10:11:57 Public message
Odpowiedź na pytanie do SWZ_2.pdf pdf 825.59 2022-12-05 12:55:03 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ_1.pdf pdf 775.9 2022-12-05 12:55:53 Public message
Odpowiedź na pytanie do SWZ_3.pdf pdf 833.3 2022-12-06 08:59:30 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ_4.pdf pdf 765.29 2022-12-09 10:37:56 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ_5.pdf pdf 841.5 2022-12-09 13:21:01 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ_6.pdf pdf 813.46 2022-12-09 13:22:18 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ_7.pdf pdf 832.23 2022-12-12 08:44:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1180.34 2022-12-14 11:54:28 Public message
Informacja_o_wyborze_oferty_S.pdf pdf 1166.59 2022-12-29 09:52:33 Public message

Announcements

2022-12-29 09:52 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-12-14 11:54 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-14 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 17 429 100,00 zł brutto.
2022-12-12 08:44 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-12-09 13:22 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-12-09 13:21 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-12-09 10:37 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu odpowiedź na pytanie do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-12-06 08:59 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania do SWZ.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-12-05 12:55 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-12-05 12:55 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu odpowiedź na pytanie do SWZ.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-12-05 12:53 Piotr Drapiński The message was withdrawn by the Buyer.
2022-11-25 10:11 Piotr Drapiński PROJEKT UMOWY PO ZMIANACH, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.

Załącznik Nr 4 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1519