Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PCZ/II-ZP/19/2022 Dostawa urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie

Deadlines:
Published : 21-11-2022 14:39:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.39 2022-11-21 14:39:00 Proceeding
SWZ - Centralna Sterylizatornia.pdf pdf 744.86 2022-11-21 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1433.67 2022-11-21 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wymagania i opis techniczny.pdf pdf 672.09 2022-11-21 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 22.56 2022-11-21 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.docx docx 26.53 2022-11-21 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie art. 125.docx docx 15.67 2022-11-21 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 16.64 2022-11-21 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zestawienie warunków i parametrów technicznych.docx docx 660.43 2022-11-21 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 229.86 2022-11-21 14:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.47 2022-11-21 14:41:22 Public message
informacja o zmianie do SWZ.pdf pdf 1654.7 2022-11-28 15:17:42 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 41.33 2022-11-28 15:17:42 Public message
SWZ - Centralna Sterylizatornia po zmianach z dnia 28.11.2022 r..pdf pdf 825.24 2022-11-28 15:17:42 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ - WYKAZ DOSTAW.docx docx 634.48 2022-11-28 15:17:42 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf pdf 35.65 2022-11-29 09:13:36 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 6622.45 2022-11-29 14:39:41 Public message
rzut pomieszczeń - Sterylizacja.pdf pdf 83.79 2022-11-29 14:39:41 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 29.11.2022 r..pdf pdf 1446.34 2022-11-29 14:39:42 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 3702.7 2022-11-30 13:36:23 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ - Zestawienie warunków i parametrów technicznych po zmianach z dnia 05.12.2022.docx docx 660.52 2022-12-05 10:14:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 399.66 2022-12-07 14:14:02 Public message
INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY.pdf pdf 1565.76 2022-12-19 15:13:17 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 491.24 2022-12-29 13:00:03 Public message

Announcements

2022-12-29 13:00 Beata Rozmarynowska Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-19 15:13 Beata Rozmarynowska INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

INFORMACJA O ODRZUC [...].pdf

2022-12-07 14:14 Beata Rozmarynowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-07 09:00 Buyer message Kwota, jaką należy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to około 827444,18 zł.
2022-12-05 10:14 Beata Rozmarynowska W załączeniu Załącznik nr 7 do SWZ - Zestawienie warunków i parametrów technicznych po zmianach z dnia 05.12.2022 - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

Załącznik nr 7 do SW [...].docx

2022-11-30 13:36 Beata Rozmarynowska Odpowiedzi na pytania część 2

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-11-29 14:39 Beata Rozmarynowska Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

rzut pomieszczeń - S [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

2022-11-29 09:13 Beata Rozmarynowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-28 15:17 Beata Rozmarynowska Informacja o zmianie do SWZ wraz z załącznikami

informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ - Centralna Ster [...].pdf

Załącznik nr 9 do SW [...].docx

2022-11-21 14:41 Beata Rozmarynowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1465