Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00446646/01 Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami

Deadlines:
Published : 18-11-2022 13:58:00
Placing offers : 05-12-2022 10:00:00
Offers opening : 05-12-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. SWZ.pdf pdf 443.77 2022-11-18 13:58:00 Proceeding
1. Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy.docx docx 57.91 2022-11-18 13:58:00 Proceeding
2. Zalacznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie spełniania warunków i podstaw wykluczenia.docx docx 52.5 2022-11-18 13:58:00 Proceeding
2A. Zalacznik nr 2A do SWZ - Oświadczenie wspólnie ubiegających się.docx docx 47.46 2022-11-18 13:58:00 Proceeding
3. Zalacznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 48.72 2022-11-18 13:58:00 Proceeding
4. Zalacznik nr 4 Wykaz robot.docx docx 47.15 2022-11-18 13:58:00 Proceeding
4A. Zalacznik nr 4A Wykaz osób.docx docx 47.38 2022-11-18 13:58:00 Proceeding
5. Zalacznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie do oddania zasobów.docx docx 48.59 2022-11-18 13:58:00 Proceeding
6. Załącznik nr 6 do SWZ Projekt umowy.pdf pdf 389.56 2022-11-18 13:58:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.76 2022-11-18 13:58:00 Proceeding
7. Załącznik nr 7 do SWZ - Dokumentacja.zip zip 3731.84 2022-11-18 13:58:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SWZ (1).pdf pdf 167.28 2022-11-28 13:50:24 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 135.19 2022-12-05 10:01:29 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 158.06 2022-12-05 12:43:01 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma.pdf pdf 146.5 2022-12-12 10:51:33 Public message

Announcements

2022-12-12 10:51 Dominika Antoniak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-05 12:43 Dominika Antoniak Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-05 10:01 Dominika Antoniak Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie. [...].pdf

2022-11-28 13:50 Dominika Antoniak Wyjaśnienia do treści SWZ.

Wyjaśnienia do SWZ ( [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 413