Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.36.2022 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Alicja Dymel-Kobza
Gmina Nakło nad Notecią Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 22-11-2022 09:19:00
Placing offers : 19-12-2022 09:00:00
Offers opening : 19-12-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załączniki 1a-1d.docx docx 179.48 2022-11-22 09:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1013.06 2022-11-22 09:19:00 Proceeding
passmark_megalist_2022-11-17.pdf pdf 1166.13 2022-11-22 09:19:00 Proceeding
załączniki do SWZ.docx docx 142.69 2022-11-22 09:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 53.63 2022-11-22 09:19:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 1695.86 2022-11-22 09:19:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 209.39 2022-12-19 11:37:18 Public message

Announcements

2022-12-19 11:37 Gracjana Malagowska Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-19 09:00 Buyer message Zamawiający zaplanował na sfinansowanie zamówienia kwotę 526.130,00 zł brutto, w tym:
część 1 - 214.389,00 zł brutto,
część 2 - 141.741,00 zł brutto,
część 3 - 100.000,00 zł brutto,
część 4 - 70.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 507