Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 92/2022 92/2022 Zakup i dostawa leków - 18 pakietów

Deadlines:
Published : 15-11-2022 12:59:00
Placing offers : 16-12-2022 09:00:00
Offers opening : 16-12-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ leki 18 pak.docx docx 188.49 2022-11-15 12:59:00 Proceeding
SWZ leki 18 pak.pdf pdf 970.86 2022-11-15 12:59:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 282.58 2022-11-15 12:59:00 Proceeding
espd-request(21).zip zip 69.72 2022-11-15 12:59:00 Proceeding
2022 18 pak OPZ_FC.xlsx xlsx 25.79 2022-11-15 12:59:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1628.21 2022-12-08 08:52:39 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 686.89 2022-12-16 11:31:57 Public message
wybór ofert.pdf pdf 1658.74 2023-03-06 12:48:19 Public message
uniewaznienie wyboru p.3.pdf pdf 391.44 2023-03-23 09:42:08 Public message
ponowny wybór p.3.pdf pdf 431.6 2023-03-27 09:34:34 Public message

Announcements

2023-03-27 09:34 Zamówienia Publiczne Ponowny wybór w pakiecie 3

ponowny wybór p.3.pd [...].pdf

2023-03-23 09:42 Zamówienia Publiczne Unieważnienie wyboru w pakiecie 3

uniewaznienie wyboru [...].pdf

2023-03-06 12:48 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze ofert.

wybór ofert.pdf

2022-12-16 11:31 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-16 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - pakiet 1 - 12920,00zł brutto, pakiet 2 - 579,00 zł brutto, pakiet 3 - 3200,00 zł brutto, pakiet 4 - 1130,00 zł brutto, pakiet 5 - 51500,00 zł brutto, pakiet 6 - 24750,00 zł brutto, pakiet 7 - 685,00 zł brutto, pakiet 8 - 41,00 zł brutto, pakiet 9 - 185760,00 zł brutto, pakiet 10 - 707,60 zł brutto, pakiet 11 - 1560,00 zł brutto, pakiet 12 - 762,40 zł brutto, pakiet 13 - 3200,00 zł brutto, pakiet 14 - 279547,20 zł brutto, pakiet 15 - 450008,00 zł brutto, pakiet 16 - 5346,00 zł brutto, pakiet 17 - 960,00 zł brutto, pakiet 18 - 51500,00 zł brutto
2022-12-08 08:52 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 867