Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WTI.271.2.26.2022.ZP Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz kurierskich dla potrzeb Gminy Wolbrom w 2023 roku w celu zapewnienia ciągłości pracy Gminy

Zamówienia Publiczne
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
Deadlines:
Published : 17-11-2022 15:05:00
Placing offers : 01-12-2022 10:00:00
Offers opening : 01-12-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.17 2022-11-17 15:05:00 Proceeding
SWZ (Tryb podstawowy,wariant 2).docx docx 114.35 2022-11-17 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty .docx docx 38.35 2022-11-17 15:05:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do FO – Formularz cenowy 2023.xls xls 72 2022-11-17 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy .docx docx 23.78 2022-11-17 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie podmiotu trzeciego.docx docx 23.2 2022-11-17 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (2023r ).docx docx 23.98 2022-11-17 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 49.42 2022-11-17 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz placówek pocztowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 20.09 2022-11-17 15:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.03 2022-11-24 13:38:49 Public message
Odpowiedź na zap. nr 1 wraz ze zmianą SWZ.odt odt 25.74 2022-11-24 13:38:49 Public message
Zalacznik nr 1 do FO – Formularz cenowy (po zmianie z dn. 24.11.2022r.).xls xls 72.5 2022-11-24 13:38:49 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (po zmianie z dn. 24.11.2022r.).docx docx 52.17 2022-11-24 13:38:49 Public message
Odpowiedź na zap. nr 2 ze zmianą SWZ.odt odt 15.89 2022-11-28 10:48:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 28.11.2022r..pdf pdf 40.01 2022-11-28 10:48:27 Public message
Informacja o kwocie.docx docx 15.79 2022-12-01 10:06:53 Public message
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.odt odt 8.46 2022-12-01 12:40:39 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 48.9 2022-12-01 12:57:13 Public message

Announcements

2022-12-01 12:57 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-01 12:40 Zamówienia Publiczne Dot. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].odt

2022-12-01 10:06 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie.

Informacja o kwocie. [...].docx

2022-11-28 10:48 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na zapytanie nr 2 ze zmianą SWZ.

Odpowiedź na zap. nr [...].odt

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-24 13:38 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na zapytanie nr 1 ze zmianą SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedź na zap. nr [...].odt

Zalacznik nr 1 do FO [...].xls

Załącznik nr 5 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 696