Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Z/81/PN/22 Dostawy fartuchów chirurgicznych i niesterylnych na okres 24 miesięcy - znak sprawy Z/81/PN/22

Beata Adrych-Kołodziejczak
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-11-2022 11:18:00
Placing offers : 16-12-2022 12:00:00
Offers opening : 16-12-2022 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 469.21 2022-11-14 11:18:00 Proceeding
espd-request.zip zip 79.61 2022-11-14 11:18:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 96.6 2022-11-14 11:18:00 Proceeding
SWZ_Z_81_PN_22.pdf pdf 811.34 2022-11-14 11:18:00 Proceeding
ZAŁACZNIK DO PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY.pdf pdf 212.55 2022-11-14 11:18:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 25.22 2022-11-14 11:18:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY.xlsx xlsx 14.04 2022-11-14 11:18:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ_GRUPA.docx docx 22.7 2022-11-14 11:18:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ OŚWIADCZENIE_AKTUALNOŚĆ.docx docx 22.82 2022-11-14 11:18:00 Proceeding
Odpowiedzi nr 1.pdf pdf 668.38 2022-12-08 12:56:33 Public message
Odpowiedzi nr 2.pdf pdf 661.07 2022-12-08 12:56:33 Public message
Odpowiedzi nr 3.pdf pdf 650.35 2022-12-08 12:56:33 Public message
Odpowiedzi nr 4.pdf pdf 661.8 2022-12-08 12:56:33 Public message
Odpowiedzi nr 5.pdf pdf 653.61 2022-12-08 12:56:33 Public message
odpowiedzi nr 6.pdf pdf 655 2022-12-08 12:56:33 Public message
KWOTA JAKĄ ZAMIERZA.pdf pdf 472.44 2022-12-16 12:04:21 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.pdf pdf 419.3 2022-12-16 13:39:03 Public message
wynik.pdf pdf 606.25 2023-03-24 14:00:39 Public message
UNIEWAŻNEINEI WYBORU wszyscy wykonawcy.pdf pdf 565.08 2023-04-05 08:59:35 Public message
Wynik wszyscy.pdf pdf 612.9 2023-04-20 13:16:05 Public message
wynik do wszystkich.pdf pdf 602.28 2023-05-18 07:33:55 Public message

Announcements

2023-05-18 07:33 Alina Pieniak Wynik postępowania w zakresie zadania nr 1

wynik do wszystkich. [...].pdf

2023-04-20 13:16 Alina Pieniak Wynik postępowania w zakresie zadania nr 2

Wynik wszyscy.pdf

2023-04-05 08:59 Alina Pieniak UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU W ZAKRESIE ZADANIA NR 1

UNIEWAŻNEINEI WYBORU [...].pdf

2023-03-24 14:00 Paulina Wojtczak Wy6nik postępowania w zakresie zadania nr 1

wynik.pdf

2022-12-16 13:39 Paulina Wojtczak Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-12-16 12:04 Paulina Wojtczak kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania

KWOTA JAKĄ ZAMIERZA. [...].pdf

2022-12-08 12:56 Paulina Wojtczak Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Odpowiedzi nr 1.pdf

Odpowiedzi nr 2.pdf

Odpowiedzi nr 3.pdf

Odpowiedzi nr 4.pdf

Odpowiedzi nr 5.pdf

odpowiedzi nr 6.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1226