Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.271.51.2022 Część 1 Świadczenie usług pocztowych, w tym kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym Część 2 Świadczenie usług pocztowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Ewa Tymińska
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: SPZ
Deadlines:
Published : 09-11-2022 14:43:00
Placing offers : 23-11-2022 09:00:00
Offers opening : 23-11-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 179.13 2022-11-09 14:43:00 Proceeding
51 SWZ CZĘŚĆ I_Instrukcja dla wykonawców (IDW).pdf pdf 556.07 2022-11-09 14:43:00 Proceeding
SWZ CZĘŚĆ II - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).7z 7z 293.13 2022-11-09 14:43:00 Proceeding
SWZ CZĘŚĆ III - Projektowane postanowiena umowy (PPU).7z 7z 202.95 2022-11-09 14:43:00 Proceeding
Załacznik 1a do SWZ IDW - Formularz cenowy_Część 1.docx docx 35.45 2022-11-09 14:43:00 Proceeding
Załacznik 1a do SWZ IDW - Formularz cenowy_Część 2.docx docx 22.39 2022-11-09 14:43:00 Proceeding
Załaczniki 1; 2-9 do SWZ IDW.docx docx 188.73 2022-11-09 14:43:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 298.77 2022-11-15 15:15:39 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.11.2022.pdf pdf 48.12 2022-11-17 13:29:36 Public message
51 Zestawienie ofert.pdf pdf 230.54 2022-11-23 10:29:20 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 247.76 2022-12-09 07:47:01 Public message

Announcements

2022-12-09 07:47 Izabela Smolarczyk Informacja o wyborze oferty dla części 1 i części 2

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-23 10:29 Ewa Tymińska Informacja z otwarcia - zestawienie złożonych ofert.

51 Zestawienie ofert [...].pdf

2022-11-23 09:00 Buyer message Cz. I 131.350,84 zł brutto
Cz. II 413.010,91 zł brutto
2022-11-17 13:29 Izabela Smolarczyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-15 15:15 Izabela Smolarczyk Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 956