Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KUKMP/DI/11/2022 „Kompleksowe usługi w zakresie konserwacji, napraw, mycia pojazdów oraz sprzętu do 31.12.2023 r.”

Daria Palej
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Dział planowania i zamówień
Deadlines:
Published : 08-11-2022 10:00:00
Placing offers : 16-11-2022 10:00:00
Offers opening : 16-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. SWZ.pdf pdf 1506.33 2022-11-08 10:00:00 Proceeding
2. załącznik nr 1 do SWZ -formularz ofertowy.pdf pdf 236.93 2022-11-08 10:00:00 Proceeding
3. załączniki od nr 2 do nr do nr 4 do SWZ.pdf pdf 109.27 2022-11-08 10:00:00 Proceeding
4. Umowa.pdf pdf 794.46 2022-11-08 10:00:00 Proceeding
5. BZP_ogłoszenie postępowania.pdf pdf 104.29 2022-11-08 10:00:00 Proceeding
4. załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 31.16 2022-11-08 10:00:00 Proceeding
4. załącznik nr 2 - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 62 2022-11-08 10:00:00 Proceeding
4. załącznik nr 3 - oświadczenie wykluczenie, warunki.docx docx 15.79 2022-11-08 10:00:00 Proceeding
4. załącznik nr 4 - wykaz robót.docx docx 23.27 2022-11-08 10:00:00 Proceeding
4. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 57.56 2022-11-16 11:33:35 Public message
6. Wybór Wykonawcy.pdf pdf 71.14 2022-11-21 13:50:15 Public message

Announcements

2022-11-21 13:50 Daria Palej W załączeniu informacja Zamawiającego o wyborze Wykonawcy.

6. Wybór Wykonawcy.p [...].pdf

2022-11-21 13:43 Daria Palej The message was withdrawn by the Buyer.
2022-11-16 11:33 Daria Palej Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja z otwa [...].pdf

2022-11-16 10:02 Daria Palej Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania kwotę 1 174 650,00 zł/brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 221