Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN/26/2022 Udzielenie leasingu operacyjnego na dostawę samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową i windą do MPGK sp. z o.o. w Katowicach

Deadlines:
Published : 08-11-2022 11:37:00
Placing offers : 17-11-2022 10:00:00
Offers opening : 17-11-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN.26.2022 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.13 2022-11-08 11:37:00 Proceeding
PN.26.2022- SWZ.pdf pdf 524.35 2022-11-08 11:37:00 Proceeding
PN.26.2022 - załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 92.12 2022-11-08 11:37:00 Proceeding
PN.26.2022 Załącznik nr 1.1 do SWZ- formularz cenowy.docx docx 21.64 2022-11-08 11:37:00 Proceeding
PN.26.2022 - załącznik nr 2- dokumenty finansowe.zip zip 6627.45 2022-11-08 11:37:00 Proceeding
PN.26.2022 - załącznik nr 3- oświadczenie wykonawcy.docx docx 25.81 2022-11-08 11:37:00 Proceeding
PN.26.2022 - załącznik nr 3.1 - oświadczenie wykonawcy.docx docx 23.71 2022-11-08 11:37:00 Proceeding
PN.26.2022 Załącznik Nr 4 Opis przedmiotu leasingu.pdf pdf 3034.43 2022-11-08 11:37:00 Proceeding
PN.26.2022 Załącznik nr 5 do SWZ - PPU.pdf pdf 75.71 2022-11-08 11:37:00 Proceeding
PN.26.2022 - załacznik nr 6 - umowy.zip zip 619.29 2022-11-08 11:37:00 Proceeding
PN.26.2022 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 237.74 2022-11-17 13:12:53 Public message
PN.26.2022 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 239.9 2022-11-22 14:39:46 Public message

Announcements

2022-11-22 14:39 Teresa Manowska Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PN.26.2022 informacj [...].pdf

2022-11-17 13:12 Teresa Manowska Szanowni Państwo,
Zamawiający w załączeniu publikuje informację z otwarcia ofert.

PN.26.2022 informacj [...].pdf

2022-11-17 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dot. postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy PZP pn.: Udzielenie leasingu operacyjnego na dostawę samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową i windą do MPGK sp. z o.o. w Katowicach (ID 686070)
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 95 815,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 290