Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00425367/01 „ Wycinka drzew na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie”.

Deadlines:
Published : 05-11-2022 20:03:00
Placing offers : 14-11-2022 13:00:00
Offers opening : 14-11-2022 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu (1).pdf pdf 124.53 2022-11-05 20:03:00 Proceeding
AP Rozdział I IDW.docx docx 87.43 2022-11-05 20:03:00 Proceeding
AP Rozdział II OPZ.docx docx 54.24 2022-11-05 20:03:00 Proceeding
Zał nr 1 do OPZ -SOPZ..doc doc 124 2022-11-05 20:03:00 Proceeding
AP Rozdział III Wzór umowy.doc doc 186 2022-11-05 20:03:00 Proceeding
AP Rozdział IV Formularz ofertowy.doc doc 136.5 2022-11-05 20:03:00 Proceeding
AP Rozdział V - Formularze.docx docx 44.32 2022-11-05 20:03:00 Proceeding
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 52.09 2022-11-14 14:08:24 Public message
wybór najkorzystniejszej oferty-BIP.docx docx 19.44 2022-11-23 21:08:52 Public message

Announcements

2022-11-23 21:08 Anna Pieńkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór najkorzystniej [...].docx

2022-11-14 14:08 Regina Fibingier Koszalin, dnia 14.11.2022 r.
Nr postępowania: 2022/BZP 00425367/01
Nr referencyjny 45

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: „Wycinka drzew na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie”

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1
Matex Mateusz Wyszyński
Ul. Cisowa 22 75-644 Koszalin
Cena całkowita brutto: 108 864,00 zł

Oferta nr 2
POL-FIXMACHINES Zbigniew Wiktorowicz
Ul. Wańkowicza 19/2 75-445 Koszalin
Cena całkowita brutto: 74 408,00 zł

Oferta nr 3
Usługi Ogrodnicze Elitelas Sp. z o.o.
Durdy 141 39-450 Baranów
Cena całkowita brutto: 130 356,00 zł

Informacja o złożony [...].pdf

2022-11-14 13:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 97.900,00 zł net

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 463