Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 45/L/22 SERWIS POGWARANCYJNY ORAZ WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH SYSTEMÓW ZASILANIA BEZPRZERWOWEGO W JEDNOSTKACH POLICJI WOJ. PODLASKIEGO

Grażyna Sacharko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 04-11-2022 11:46:00
Placing offers : 16-11-2022 09:30:00
Offers opening : 16-11-2022 09:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.84 2022-11-04 11:46:00 Proceeding
SWZ.docx docx 173.3 2022-11-04 11:46:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.21 2022-11-10 14:14:19 Public message
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ.docx docx 30.86 2022-11-10 14:15:01 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.doc doc 89 2022-11-16 10:34:55 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie nr 1.docx docx 99.06 2022-11-21 10:56:00 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania - zadanie nr 2.docx docx 26.29 2022-11-21 10:56:57 Public message

Announcements

2022-11-21 10:56 Grażyna Sacharko Informacja o unieważnieniu postępowania - Zadanie nr 2

Informacja o unieważ [...].docx

2022-11-21 10:56 Grażyna Sacharko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie nr 1

Informacja o wyborze [...].docx

2022-11-16 10:34 Grażyna Sacharko Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2022-11-16 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 162.760,98 zł brutto, w tym:
na Zadanie nr 1 - 142.799,31 zł brutto,
na Zadanie ne 2 - 19.961,67 zł brutto.
2022-11-10 14:15 Grażyna Sacharko Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ

Wyjaśnienia i modyfi [...].docx

2022-11-10 14:14 Grażyna Sacharko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 291