Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NIP.271.1.12.2022.KK „Zakup i dostawa węgla opałowego i groszku energetycznego do budynków należących do Gminy Wręczyca Wielka”

Kornelia Kowalska
Gmina Wręczyca Wielka
Deadlines:
Published : 04-11-2022 14:44:00
Placing offers : 14-11-2022 10:00:00
Offers opening : 14-11-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WW Załącznik_nr_1_Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 23.06 2022-11-04 14:44:00 Proceeding
WW Załącznik_nr_2_Formularz_OFERTA.docx docx 55.64 2022-11-04 14:44:00 Proceeding
WW Załącznik_nr_3_ Oświadczenie Wykonawcy(1).docx docx 23.42 2022-11-04 14:44:00 Proceeding
WW Załącznik_nr_4_ Oświadczenie Wykonawcy(2).docx docx 23.33 2022-11-04 14:44:00 Proceeding
WW Załącznik_nr_5_Wykaz dostaw.docx docx 49.25 2022-11-04 14:44:00 Proceeding
WW Załącznik_nr_6_Umowa.docx docx 43.79 2022-11-04 14:44:00 Proceeding
WW Załącznik_nr_7_Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 50.17 2022-11-04 14:44:00 Proceeding
WW Załącznik_nr_8_Oswiadczenie Wykonawcy_Wspólnie ubiegających sie.docx docx 48.32 2022-11-04 14:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 54.02 2022-11-04 14:44:00 Proceeding
WW SWZ - tryb podstawowy wariant 1.pdf pdf 364.68 2022-11-04 14:44:00 Proceeding
Podpis Informacja_art. 222 ust. 5.pdf pdf 228.44 2022-11-14 14:52:31 Public message
Podpis Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 203.86 2022-11-16 11:56:12 Public message
Podpis Sprostowanie Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 204.88 2022-11-21 12:06:00 Public message

Announcements

2022-11-21 12:06 Kornelia Kowalska W załączeniu sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Podpis Sprostowanie [...].pdf

2022-11-16 11:56 Kornelia Kowalska W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Podpis Zawiadomienie [...].pdf

2022-11-14 14:52 Kornelia Kowalska W załączeniu zawiadomienie zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy pzp

Podpis Informacja_ar [...].pdf

2022-11-14 10:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuję, że kwota dotycząca postępowania pn. "Zakup i dostawa węgla opałowego i groszku energetycznego do budynków należących do Gminy Wręczyca Wielka", którą Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 234 000,00 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 379