Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 059/2022 Przebudowa i budowa mostów w Bydgoszczy – prace projektowe

Deadlines:
Published : 10-11-2022 13:28:00
Placing offers : 20-12-2022 10:00:00
Offers opening : 20-12-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
059_2022 Ogłoszenie nr 2022BZP 0043451301 z dnia 2022-11-10.pdf pdf 183.1 2022-11-10 13:28:00 Proceeding
059_2022 SWZ z załącznikami.7z 7z 276540.28 2022-11-10 13:28:00 Proceeding
059_2022 Ogłoszenie o zmianie z 15.11.2022.pdf pdf 38.58 2022-11-15 11:25:26 Public message
059_2022 Zmiana nr 1 z 15.11.2022.7z 7z 904.38 2022-11-15 11:25:26 Public message
059_2022 ZMIANA Nr 2 treści SWZ.docx docx 75.87 2022-11-24 11:13:05 Public message
059_2022 ZMIANA Nr 2 treści SWZ.pdf pdf 57.7 2022-11-24 11:13:05 Public message
Ogłoszenie o zmianie z 24.11.2022.pdf pdf 41.19 2022-11-24 11:13:05 Public message
059_2022 Ogłoszenie o zmianie nr 2022BZP 0046752601 z dnia 2022-11-30.pdf pdf 35.85 2022-11-30 12:15:53 Public message
059_2022 ZMIANA Nr 3 treści SWZ z 30.11.2022.docx docx 76.03 2022-11-30 12:15:53 Public message
059_2022 ZMIANA Nr 3 treści SWZ z 30.11.2022.pdf pdf 859.23 2022-11-30 12:15:53 Public message
059 wyjasnienia treści SWZ z dn. 2.12.2022.docx docx 87.62 2022-12-02 08:41:04 Public message
059 wyjasnienia treści SWZ z dn. 2.12.2022.pdf pdf 801.36 2022-12-02 08:41:04 Public message
dot. pyt. nr 9 do wyjaśnień z dn. 2.12.2022.zip zip 106.08 2022-12-02 08:41:04 Public message
059_Ogłoszenie o zmianie ogłosenia z 07.12.2022.pdf pdf 61.85 2022-12-07 10:04:42 Public message
059_Zmiana nr 4 i wyjasnienia treści SWZ z 07.12.2022.docx docx 90.65 2022-12-07 10:04:42 Public message
059_Zmiana nr 4 i wyjasnienia treści SWZ z 07.12.2022.pdf pdf 881.98 2022-12-07 10:04:42 Public message
zał. 1 do SWZ - wzór Umowy Zmiana nr 4.doc doc 254 2022-12-07 10:04:42 Public message
059_2022 Ogłoszenie o zmianie ogłsozenia z 12.12.2022.pdf pdf 41.13 2022-12-12 14:13:17 Public message
059_2022 Zmiana nr 5 SWZ z 12.12.2022.7z 7z 856.36 2022-12-12 14:13:17 Public message
059_2022 informacje z otwarcia ofert.doc doc 107.5 2022-12-20 14:33:00 Public message
059_2022 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 135.46 2022-12-20 14:33:00 Public message
059_2022 - informacja z otwarcia ofert dodatkowych.docx docx 144.31 2023-01-26 13:25:59 Public message
059_2022 - informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 687.54 2023-01-26 13:25:59 Public message
059_2022 Informacja o wyborze cz.1.docx docx 143.99 2023-02-09 14:35:05 Public message
059_2022 Informacja o wyborze cz.1.pdf pdf 575.96 2023-02-09 14:35:05 Public message
059_2022 Informacja o wyborze cz.2.docx docx 143.66 2023-02-09 14:35:05 Public message
059_2022 Informacja o wyborze cz.2.pdf pdf 674.04 2023-02-09 14:35:05 Public message
059_2022 Informacja o wyborze cz.3.docx docx 143.67 2023-02-09 14:35:05 Public message
059_2022 Informacja o wyborze cz.3.pdf pdf 573.57 2023-02-09 14:35:05 Public message
059_2022 Informacja o wyborze cz.4.docx docx 143.46 2023-02-09 14:35:05 Public message
059_2022 Informacja o wyborze cz.4.pdf pdf 571.97 2023-02-09 14:35:05 Public message

Announcements

2023-02-09 14:35 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części I, II, III i IV niniejszego postępowania.

059_2022 Informacja [...].docx

059_2022 Informacja [...].pdf

059_2022 Informacja [...].docx

059_2022 Informacja [...].pdf

059_2022 Informacja [...].docx

059_2022 Informacja [...].pdf

059_2022 Informacja [...].docx

059_2022 Informacja [...].pdf

2023-01-26 13:25 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert dodatkowych.

059_2022 - informacj [...].docx

059_2022 - informacj [...].pdf

2022-12-20 14:33 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

059_2022 informacje [...].doc

059_2022 informacje [...].pdf

2022-12-20 10:05 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę brutto: 307 500,00 PLN, z czego na:
Część 1: Opracowanie koncepcji przebudowy (rozbiórki i budowy) wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Projektu Budowlanego dla zadania: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w rejonie Toru Regatowego w ciągu ul. Toruńskiej – 67 650,00 PLN;
Część 2: Opracowanie koncepcji przebudowy (rozbiórki i budowy) wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Projektu Budowlanego dla zadania: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego przez rzekę Brdę w ciągu ul. Biwakowej – 123 000,00 PLN;
Część 3: Opracowanie koncepcji remontu/przebudowy wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: Remont generalny wiaduktu drogowego nad ul. Brzechwy w ciągu ul. Dworzec – 67 650,00 PLN;
Część 4: Opracowanie koncepcji budowy wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno- Użytkowego i Projektu Budowlanego dla zadania: Budowa mostu dla pieszych (kładki) przez strugę Flis w rejonie ulicy Kanarkowej – 49 200,00 PLN.
2022-12-12 14:13 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 12.12.2022 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmianę Nr 5 treści SWZ

059_2022 Ogłoszenie [...].pdf

059_2022 Zmiana nr 5 [...].7z

2022-12-07 10:04 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 07.12.2022 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 4 treści SWZ wraz z załącznikami.

059_Ogłoszenie o zmi [...].pdf

059_Zmiana nr 4 i wy [...].docx

059_Zmiana nr 4 i wy [...].pdf

zał. 1 do SWZ - wzó [...].doc

2022-12-02 08:41 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 02.12.2022 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia wyjaśnienia treści SWZ.

059 wyjasnienia treś [...].docx

059 wyjasnienia treś [...].pdf

dot. pyt. nr 9 do wy [...].zip

2022-11-30 12:15 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 30.11.2022 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmianę Nr 3 treści SWZ.

059_2022 Ogłoszenie [...].pdf

059_2022 ZMIANA Nr 3 [...].docx

059_2022 ZMIANA Nr 3 [...].pdf

2022-11-24 11:13 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 24.11.2022 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmianę Nr 2 treści SWZ.

059_2022 ZMIANA Nr 2 [...].docx

059_2022 ZMIANA Nr 2 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-15 11:25 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 15.11.2022 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmianę Nr 1 treści SWZ.

059_2022 Ogłoszenie [...].pdf

059_2022 Zmiana nr 1 [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1639